Korte opleidingen

Interne controle en audit van overheidsopdrachten

Vervolmaking
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Het koopproces optimaliseren.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

Een up-to-date van de audit en interne controle krijgen.

Dankzij de expertise van de docenten, in de praktijk dagelijks met deze materie bezig zijn.

Concerned public

Verantwoordelijken voor opdrachten, inkopers, opstellers, technici en beheerders.

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn een gestructureerde interne controle uit te voeren op zowel overheidsprocessen als op concrete overheidsdossiers.

Program

Interne controle en audit van overheidsopdrachten

De inkoopfunctie intern controleren
• De modaliteiten voor de toepassing van de interne controle bepalen.
Praktijkoefening: de risico-activiteiten vaststellen op basis van de toegepaste processen.
• De verschillende fasen van de interne controle kennen: algemene organisatie van de inkoopactiviteiten, fase van de behoefteafbakening...
Praktijkoefening: een gids of richtlijn uitwerken voor het uitvoeren van een interne aankoopcontrole in verband met prijzen, kwaliteit en fraude.

Audit van de inkoopfunctie: regelmatigheidsaudit
• Nagaan of de wettelijke en regelgevende voorschriften en de interne richtsnoeren, correct worden toegepast, instructies en richtlijnen controleren.
• Afwijkingen aan het licht brengen en de oorzaken en gevolgen ervan analyseren.
• Fraude opsporen en voorkomen.

Efficiëntie- of beheersaudit
• De prestaties en de kosten van de betrokken entiteit, de kwaliteit en de relevantie van haar methodes, haar procedures... evalueren.
• De risico's beoordelen die inherent zijn aan een activiteit of een geaudit proces.
• Aanbevelingen voor verbetering formuleren en evoluties voorstellen.
• Zorgen voor de uitvoering van de aangenomen aanbevelingen.

De prestatieaudit
• Controleren of de keuzes en de beslissingen coherent zijn met het beleid en de strategieën vastgesteld door het management.
• De risico's en hun impact op de organisatie en op haar ontwikkeling en opdracht beoordelen.

De audit van de prestaties van de opdrachtnemers
• De behoeftebevrediging, de prestaties van de opdrachtnemers (kwaliteit, prijs, termijnen) en het goede beheer van de opvolging van de werken beoordelen.
Praktijkoefening: een audit houden met vermelding van de afwijkingen ten aanzien van de opgestelde richtlijn en de aan te brengen correcties / verbeteringen.

Interne controle en audit van overheidsopdrachten
Ref
7191608
Pricing
1370€ HT
1270€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?