Nouveau
Korte opleidingen

Beveiligen van de dematerialisatie van overheidsopdrachten

Vervolmaking
1 jour - 7 heures
Antwerpen

De procedures organiseren en de elektronische antwoorden beveiligen.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

  • Beheersen van het wettelijk en reglementair kader met betrekking tot de dematerialisering.
  • Vertrouwd worden met de dematerialiseringsmiddelen.


Concerned public

Iedereen die moet helpen bij het uitwerken van de dematerialiseringsprocedures voor overheidsopdrachten of die moet antwoorden op elektronische offertes.

Na afloop van de opleiding zal u in staat zijn om in te staan voor de dematerialisering van overheidsopdrachten binnen uw structuur.

Program

Beveiligen van de dematerialisatie van overheidsopdrachten

Beheersen van het toepasselijke nieuwe juridische kader
• Wat wordt er bepaald in de nieuwe wet inzake de overheidsopdrachten en in de koninklijke besluiten.
• De handboeken en de rechtsleer.
• De teksten over het recht inzake technologieën.

Overlopen van de verplichtingen ingevoerd door de dematerialisering van de procedures
• Het toepassingsveld analyseren van de dematerialisering: aankondigingsbericht, antwoorden, bewijsdocumenten …
• Naleven van de verplichtingen van de openbare aankoper en van de economische operator.
• Verantwoordelijkheden onder de loep: de te vermijden valkuilen.

De veiligheid garanderen bij het gunnen van overheidsopdrachten
• Bespreking van de belangrijkste technische risico’s die verband houden met de dematerialisering.
• Beheersen van alle elementen met betrekking tot de veiligheid van elektronische overheidsopdrachten: elektronische handtekening, elektronische archivering, uitwisselen van gedigitaliseerde gegevens …
Kennistest: Meerkeuzetoets betreffende de technische middelen voor het beveiligen van een elektronische uitwisseling.

Overlopen van de verschillende technieken voor de elektronische opdrachten
• De elektronische opbiedingen beheren op een zo veilig mogelijke manier.
• Beheersen van de specifieke kenmerken van het dynamisch aankoopsysteem.
• Elektronische catalogi aanmaken.
• De elektronische factuur.
Casusonderzoek: een veiling voorbereiden en beheren.

Beveiligen van de dematerialisatie van overheidsopdrachten
Ref
7201624
Pricing
770€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?