Nouveau
Korte opleidingen

Onderhandelen met leveranciers

Expertise
2 jours - 14 heures
Antwerpen

De contractuele voorwaarden optimaliseren.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

  • De onderhandelingstechnieken op vlak van gedrag afbakenen.
  • Het onderhandeld akkoord afsluiten en de duurzaamheid van de handelsrelaties garanderen met inachtneming van de toepasselijke reglementering.


Concerned public

Iedereen die vaardigheden wil aanleren en praktijkervaring wil opdoen inzake het onderhandelen van overheidsopdrachten.

Na afloop van de opleiding zal u in staat zijn om op efficiënte wijze onderhandelde procedures te organiseren, met inachtneming van de reglementering van de overheidsopdrachten.

Program

Onderhandelen met leveranciers

Herzien van de juridische grondbeginselen voor het organiseren van onderhandelde procedures
• Alle principes overlopen die de onderhandelingen bepalen.
• Analyseren van de grote evoluties met betrekking tot de onderhandelde procedures in het nieuwe wettelijke kader.
• Deze vergelijken met de competitieve dialoog, de concurrentieprocedure met onderhandeling en het innovatiepartnership.
• Goed uw bijzonder lastenboek opstellen om de regelmatigheid van de toewijzing van de opdracht te garanderen.
• Naleven van de gelijkheids- en non-discriminatieprincipes: praktische toepassingen.
• De onderhandeling tijdens de uitvoering van de opdracht.

Begrijpen van het onderhandelingsproces en definiëren van een Procurement Strategy
• De logica begrijpen van het onderhandelen en het communiceren.
• Sourcing: de strategie van een markt definiëren in functie van de noden van uw interne klant en van de leveranciersmarkt.
• Strategische vraagstelling om de doelstellingen van de leverancier te halen.

De onderhandeling voorbereiden
• De doelstelling van de onderhandeling bepalen, en de uitdagingen en de gemeenschappelijke belangen ervan vastleggen.
• De marge bekijken.
• Het aan te nemen gedrag ontdekken.
• De fasen van de onderhandeling structureren en de materiële organisatie ervan garanderen.
Rollenspel: een onderhandeling voorbereiden.

Het onderhandelingsgesprek leiden in het licht van een Supplier Relationship Management
• De bespreking leiden en bepalen bij welke de punten men blokkeert (vraagstelling).
• De verwachtingen van uw gesprekspartner overlopen of checken (herformuleren).
• De voorstellen evalueren en nagaan welke de eisen zijn.
• In de onderhandeling op zoek gaan naar de criteria die de mogelijkheid bieden om uw organisatie te profileren als de beste klant van uw hoofdleverancier.
• Het onderhandelingsgesprek afsluiten.
Casusonderzoek: risicoanalyse.

Het onderhandelingsproces volgen
• Streven naar een duurzame relatie met uw gesprekspartner.
• De resultaten van de onderhandeling evalueren.
• Het onderhandelingsproces afsluiten.
Situatieschets: definiëren van uw eigen krijtlijnen voor vooruitgang in het kader van het Entreprise Risk Management.

Onderhandelen met leveranciers
Ref
7201623
Pricing
1370€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?