Korte opleidingen

Wijzigingen van overheidsopdrachten

Expertise
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Een analyse van de mogelijkheden en de formele uitwerking ervan.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

Bewust maken van de mogelijkheden en de voorwaarden om de uitvoeringsmodaliteiten van een overheidsopdracht te wijzigen en dit op grond van de meest recente regelgeving, alsook een nadere studie van enkele actuele vragen tijdens de uitvoering van een opdracht.

Concerned public

De partijen bij de uitvoering van de overheidsopdracht: aanbestedende overheid en onderneming.

Juristen en advocaten die voornoemde partijen moeten bijstaan.

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn om te begrijpen wanneer de opdracht al dan niet kan worden gewijzigd en de wijzigingen op een correcte wijze vorm te geven.

Program

Wijzigingen van overheidsopdrachten

Begrippenkader als inleiding
• Wat is een wijziging?
• Ratio legis van de overheidsopdrachtenreglementering inzake wijzigingen.
• Het principe van het forfait.
• Overdracht van een opdracht.
• Onvoorziene omstandigheden.

Anticiperen op wijzigingen in het bestek
• Het voorzien van bestekclausules die anticiperen op eventuele wijzigingen.

Het Europees kader afbakenen
• De voormalige Europese richtlijnen en de wijziging van een opdracht.
• Bespreking van enkele fundamentele arresten inzake de wijzigingen van de overeenkomst.
• De nieuwe Europese richtlijnen en de wijziging van een opdracht.

Het Belgisch kader begrijpen
• Bespreking van de verschillende hypothèses.
• Wijziging in gemeen overleg.
• Éénzijdige wijziging.
• De impact van een wijziging op de prijs.
• Overdracht overeenkomst.
• Onvoorziene omstandigheden.
• Op welke manier vorm geven aan de wijzigingen.
• Bespreking van rechtspraak in de Belgische rechtsorde.

De beroepsmogelijkheden bij onwettige wijzigingen – analyse van de rechtspositie van beide partijen

Studie van enkele vaak voorkomende problemen tijdens de uitvoering van een opdracht
• Controle op de uitvoering van overheidsopdrachten.
• Hoe omgaan met onderaannemers – wanneer is het toelaatbaar.
• De borgtocht.
• De betalingen.
• De claims – de straffen en boetes.
• De voorlopige en definitieve oplevering.

Wijzigingen van overheidsopdrachten
Ref
7191606
Pricing
770€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?