Nouveau
Korte opleidingen

Uw relationele intelligentie ontwikkelen

Initiatie
2 jours - 14 heures
Antwerpen

Verbeter uw communicatie en leer hoe te reageren in moeilijke situaties.

Objectifs
Pour qui ?

Objectifs

  • Uzelf kennen om tot inzicht te komen en om u aan te passen aan anderen in het beroepsleven. Moeilijke situaties opsporen om snel voor een oplossing te zorgen.

Pour qui ?

Iedereen die zijn relaties met de anderen wil verbeteren en die zijn relationele intelligentie goed wil gebruiken.

Programme

Uw relationele intelligentie ontwikkelen

U aanpassen ten aanzien van de collega’s
• De mogelijke soorten reacties bij uzelf overlopen.
• Op zoek gaan naar gedragingen die samenwerking in de hand werken.
• Een congruente non-verbale communicatie gebruiken, aangepast aan de context van het team.
Situatieschets: op zoek gaan naar de meest adequate reacties ten aanzien van collega’s die anders functioneren dan uzelf.

Geweldloos communiceren
• Overzicht van de belangrijkste aspecten van actief luisteren.
• Interpreteren van de non-verbale houdingen en impliciete boodschappen bij uzelf en bij anderen.
• De rust herstellen in de relatie indien iemand anders een woede-uitbarsting krijgt.
Praktische oefening: non-verbale decodering op basis van een video.

U aanpassen in geval van moeilijke relaties
• Vermijden om een rol te spelen in de dramadriehoek.
• Adequaat reageren ten aanzien van moeilijke personen.
• Vermijden van de vaak voorkomende valkuilen van de interpersoonlijke communicatie.
• De cyclus van het barsten vermijden.

Uw assertiviteit verbeteren
• Begrijpen hoe belangrijk assertiviteit is in een beroepsomgeving.
• Uw gebruikelijke manier van reageren van naderbij bekijken.
• Technieken bekijken om uzelf niet weg te cijferen en om uzelf te laten gelden op een niet-agressieve manier.
• Neen durven zeggen, delicaat nieuws kunnen meedelen en uw kansen verhogen om goedkeuring te krijgen voor wat u vraagt.
• Assertiviteit bij anderen stimuleren.
Situatieschets: valkuilen en vaak gebruikte strategieën.

Uw relationele intelligentie ontwikkelen
Ref
7200525
Tarif
1380€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Cette formation vous intéresse ?