Korte opleidingen

Emotionele en relationele intelligentie ontwikkelen

Initiatie
2 jours - 14 heures
Antwerpen

Een positief en stressvrij werkklimaat bevorderen.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

• Zichzelf leren kennen en met anderen leren omgaan om anderen beter te kunnen begrijpen en constructieve interacties te bevorderen. • Negatieve spanningen leren vermijden en transformeren.

Concerned public

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn om dagelijks constructieve relaties te onderhouden.

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn om dagelijks constructieve relaties te onderhouden.

Program

Emotionele en relationele intelligentie ontwikkelen

Inleiding
• Verwachtingen van de groep in verband met de opleiding verzamelen en het trainingscontract opmaken.
• Programma uitleg.

Emotie heeft ook met gedrag
• Van grote en kleine emoties; theoretische uitleg over wat emoties zijn.

Ken je eigen emoties
Toepassingsoefeningen: hierbij gaat het erom eigen emoties te kunnen ontdekken, om later ook beter in staat te zijn de emoties van anderen te herkennen.
Toepassingsoefeningen: eigen emoties ontdekken: vanuit kindertijd, vanuit het lichaam, zichzelf goed kennen.

Eigen gevoelens doelgericht inzetten
• Het gepaste gevoel ontwikkelen: gevoel tonen en laten zien, jezelf serieus nemen, wat een optimistische en een pessimistische houding is, constructief zeuren.

Het zich kunnen inleven
• Leren en begrijpen wat empathie is en het effect ervan op communicatie en interactie.
• Leren met anderen effectief te communiceren.
• Non-verbale communicatie herkennen en interpreteren.

Emotionele intelligentie en het samenleven
• Leren respect en interesse te tonen en complimentjes te geven.
• Leren verschillende standpunten te zien en in te nemen om te vermijden op een eenzijdig spoor te blijven zitten. Het leren opstaan voor de waarheden van de anderen.
• Leren tot gemeenschappelijke doelen te komen.

Oude blauwdrukken achterlaten
• Leren stress vroegtijdig te herkennen en te beheersen.
• Leren neen zeggen.
• Leren dat veranderen mogelijk is.

Evaluatie, feedback en afsluiting

Emotionele en relationele intelligentie ontwikkelen
Ref
7190515
Pricing
1380€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?