Nouveau
Korte opleidingen

Ondernemingen: zo goed mogelijk de overheidsopdracht uitvoeren

Initiatie
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Alle tips voor een geslaagde uitvoering.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises

Objectifs

  • Het nieuwe toepasselijke juridisch kader begrijpen.
  • Steeds anticiperen op eender welk geschil.


Pour qui ?

Iedereen die moet antwoorden op aanbestedingen.Iedereen die meewerkt aan het beheer van de aanbestedingen op administratief of financieel vlak.

Na afloop van de opleiding zal u alle tips onder de knie hebben, om zo goed mogelijk een overheidsopdracht uit te voeren.

Programme

Ondernemingen: zo goed mogelijk de overheidsopdracht uitvoeren

Het nieuw toepasselijk reglementair kader ontcijferen
• Het toepassingsdomein van de nieuwe uitvoeringsregels afbakenen.
• De eenzijdige wijzigingsbevoegdheid van de aanbesteder onder de loep nemen en de gevolgen beheren voor het vervolg van de opdracht.
• Overlopen van de andere hypotheses in geval van wijzigingen: herziening van de prijzen en marge van de vermoedelijke hoeveelheden.
• De te vermijden valkuilen in geval van contractaanhangsels.
Kennistest: meerkeuzevragen over de nieuwigheden aangebracht door de reglementering die in werking trad op 30 juni 2017.

De betalingsregels naleven
• Analyseren van het betaalproces: het verificatieconcept.
• Het onderscheid kennen en efficiënt omgaan met de begrippen ‘vooruitbetaling’, ‘voorschot’, en ‘aftrek’.
• De impact van de herzieningsformule op de prijzen: omgaan met de invraagstelling van deze formule.
• De sancties in geval van betalingsachterstand.
Praktische oefening: analyse van het betaalproces en aanpassing van een prijsherzieningsclausule.

Het beheersen van de uitvoering van overheidsopdrachten en alles wat daarmee verband houdt
• Omkaderen en beheren van onderaannemers en medecontractanten.
• De onvoorziene omstandigheden beheren.
Praktische oefening: in de huid kruipen van een overheidsinstantie in geval van een vertraagde uitvoering: wat u het best kan doen.
• Ingeval er een schadevergoeding gevraagd wordt, de te volgen procedure bepalen: transactie of gerechtelijke procedure.

Het einde van de opdracht in goede banen leiden en veilig stellen
• Analyseren van de fasen van de geleverde diensten en de inherente garanties.
• Beheren van de ontbindingen en van de opleveringen.
Praktische oefening: de verschillende opleveringsaspecten.

Ondernemingen: zo goed mogelijk de overheidsopdracht uitvoeren
Ref
7201626
Tarif
730€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Cette formation vous intéresse ?