Nouveau
Korte opleidingen

Toewijzing van hetwettelijk kader van de GDPR

Initiatie
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Van theorie naar praktijk en uitwerking van uw programma.

Objectives
Concerned public

Objectives

  • Het wettelijk kader begrijpen en beheersen voor het verwerken van persoonsgegevens.
  • Integreren van de principes voor de verwerking, de verplichtingen van de verantwoordelijke voor de verwerking, aanduiding van de functionaris voor gegevensbescherming (‘DPO’), de verantwoordelijkheden van de verwerkingsverantwoordelijke (distinctief of gezamenlijk) en van de gegevensverwerker, de nieuwe bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten en de sancties voorzien door de Europese Verordening.


Concerned public

Juristen of Compliance Officers, verantwoordelijken afdeling veiligheid en informatie, verantwoordelijken van de informatiesystemen. Iedereen die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens en die meer wil weten over het onderwerp en/of die de functie van DPO wil uitoefenen.

Program

Toewijzing van hetwettelijk kader van de GDPR

Het wettelijk kader beheersen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens ingevoerd door de GDPR
• Kennis verwerven over de wettelijke context: Europees niveau en Belgisch niveau – de bestaande regels en de nieuwe regels ingevoerd door de Europese Verordening. De rol van de nieuwe autoriteit gegevensbescherming.
• Bespreking van de basisbegrippen: persoonsgegevens, gevoelige gegevens, verwerking, verwerkingsverantwoordelijke (distinctief of gezamenlijk), gegevensverwerker, functionaris voor gegevensbescherming, gegevensbescherming van bij het ontwerp (‘privacy by design’) en standaard gegevensbescherming (‘privacy by default’).
Casusonderzoek: actueel geval of geval uit de rechtspraak.

Begrijpen en toepassen van de verschillende GDPR-verplichtingen
• Invoeren en bijhouden van het activiteitenregister betreffende de verwerking van de persoonsgegevens.
• Analyseren van de wettelijke gronden (rechtmatigheid van de verwerking).
• De verwerkingsprincipes beheersen.
• Zorgen voor een beleid inzake gegevensbescherming (informeren van de betrokkenen).
• Een procedure uitwerken voor het uitoefenen van de rechten van de betrokkenen.
• Een procedure uitwerken om te reageren op datalekken (kennisgeving aan de Privacycommissie en meedelen aan de betrokkenen).
• Begrijpen van de verantwoordelijkheden van de verwerkingsverantwoordelijke (distinctief of gezamenlijk) en van de gegevensverwerker: contractuele aspecten.
• De rol begrijpen van de functionaris voor gegevensbescherming: verplichte of vrijwillige aanduiding.
• De regels inzake gegevensoverdrachten buiten de Europese Unie begrijpen.
• Meten van de risico’s (sancties): strafrechtelijk, burgerrechtelijk en administratief.
• De rechtsmiddelen en de toezichthoudende autoriteit (Privacycommissie).
Praktische oefening: overlopen van de rollen van de verschillende actoren van een verwerking, analyse van de bedingen voor de bescherming van de persoonsgegevens (perspectief verwerkingsverantwoordelijke/gegevensverwerker).
Casusonderzoek: reageren op een datalek.

Toewijzing van hetwettelijk kader van de GDPR
Ref
7201512
Pricing
740€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?