Best of
À distance
Korte opleidingen

IT-contracten opstellen

Vervolmaking
1 jour - 7 heures
Antwerpen

De verschillende stappen integreren.

Objectives
Concerned public
Prerequisite
Compétences acquises

Objectives

• Een eenvoudig en duidelijk contractueel kader opstellen voor het beheer van complexe IT-projecten.
• De noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen tijdens de onderhandelingsperiode.
• De belangen in het oog houden (van de klant of leverancier) in de opstelling van de clausules, met name in de gevoelige clausules die eigen zijn aan het IT-contract.

Concerned public

• Bedrijfsjuristen of administratiejuristen, ITverantwoordelijken en CIO’s, verantwoordelijken van algemene diensten en aankoopdiensten.

Prerequisite

 


Compétences acquises:
Aan het einde van deze opleiding heeft u de essentiële reflexen verworven om uw contractuele verbintenissen te onderhandelen en te auditen in uw IT-contracten.

 

Aan het einde van deze opleiding heeft u de essentiële reflexen verworven om uw contractuele verbintenissen te onderhandelen en te auditen in uw IT-contracten.

Program

IT-contracten opstellen

Primordiaal belang hechten aan de precontractuele fase
• Een intentiebrief en/of geheimhoudingsovereenkomst voorzien.
• De doelstellingen en behoeften identificeren en aangeven in een bestek.
• De verplichtingen van de partijen afbakenen tijdens de precontractuele fase.
• Toepassingsoefening: de gegrondheid analyseren van een contract voor de ontwikkeling van software op maat. 

De documenten identificeren die nodig zijn voor de uitvoering van een IT-project
• De interventie van verschillende partijen coördineren en de onderlinge afhankelijkheid van meerdere contracten beheren.
• Een samenhangende hiërarchie creëren van de contractuele documenten. 

De fundamentele clausules opstellen
• De limitatieve aansprakelijkheidsclausules analyseren.
• De naleving van de termijnen, de dienstverleningsgebieden en de kwaliteit van de prestaties garanderen.
• De geheimhoudingsclausules onderzoeken.Bescherming van persoonlijke gegevens bij de opstelling van uw contract.
• De zin van audit- en benchmark-clausules bekijken.
• De intellectuele eigendomsrechten en het eigendom van de gegevens beheren.
• De clausules inzake het niet wegkopen van werknemers, niet-concurrentiebeding en publiciteit onderzoeken.
• De omkeerbaarheid en de teruggave voorzien van de gegevens aan het einde van het contract.
Toepassingsoefening: analyse van een « outsourcing » contract en een 'cloud computing' contract.

 

 

IT-contracten opstellen
Ref
7191506
Pricing
780€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Antwerpen
Coming Sessions
04 oct. 2021
04-10-2021
29 nov. 2021
29-11-2021
Are you interested in this training ?