Nouveau
Korte opleidingen

Het beheer van frauderisico's

Initiatie
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Uw schade voorkomen, opsporen, onderzoeken en verhalen.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises

Objectifs

  • Overlopen van de risico’s op externe en interne fraude die een bedreiging vormen voor uw organisatie.
  • Controles voorzien om bestaande fraude te voorkomen en op te sporen.


Pour qui ?

Administratief en financieel verantwoordelijken, verantwoordelijken voor fraudepreventie en interne controle, Compliance Officers, interne auditeurs, juridisch verantwoordelijken en juristen.

Na afloop van de opleiding zal u in staat zijn om een bescherming tegen fraude te voorzien en zal u de voornaamste onderzoekstechnieken onder de knie hebben voor het geval er zich een crisis voordoet.

Programme

Het beheer van frauderisico's

Organisator erkend door de FSMA – Accrediteringsnr.: 500036A – 7 punten per dag en door IAB – Accrediteringsnr. B0664/2019-05.

Fraude onder de loep

• Definities van fraude (COSO, ACFE, ISA 240).
• De meest courante situaties in kaart brengen (onderzoek van het ACFE): corruptie; verduistering van activa; vervalsing van de financiële staten.

Voorkomen, opsporen en onderzoeken: illustratie van gevallen en van courante technieken die gebruikt worden door fraudeurs
• Corruptie: belangenconflicten en retrocommissies.
• Verduistering van activa (intern): verduistering van inningen en frauduleuze uitbetalingen.
• Verduistering van activa (extern): CEO-fraude, factuurfraude, digitale fraude (phishing, ramsonware …).
• Vervalsing van financiële staten.

Preventieve maatregelen implementeren.
• Het risico op fraude evalueren (Fraud Risk Assessment).
• Invoeren van ethische en digitale charters.
• Invoeren van controlemaatregelen om het risico op fraude te beperken.
• Een beleid uitwerken voor het beheer van de informatiesystemen.
Praktische oefening: procedures opstellen voor het beheer van de toegang tot het informatiesysteem.

Speurmaatregelen uitwerken
• Het integreren van een whistleblowing-programma.
Praktische oefening: de risico’s binnen een bedrijf in kaart brengen en daar controlemaatregelen aan verbinden.
• Definiëren, documenteren en toezien op de waarschuwingsindicatoren per proces.
• Aanpassen van de bestaande controles, nieuwe opsporingscontroles bedenken en invoeren met adequate technologieën.
• Zorgen voor een efficiënte validering van derden.
• Het profiel van de fraudeur afbakenen.

Fraude aanpakken: uw schade onderzoeken, evalueren en verhalen
• De belangrijkste verschillen bepalen tussen een klassieke audit en fraude-onderzoek.
• Integreren van de belangrijkste onderzoekstechnieken voor fraude: forensic accounting, digitale bewijzen, documentair onderzoek, observaties, gesprekken …
• Uw schade verhalen: verzekering van rechtstreekse en onrechtstreekse verliezen, minnelijke schikkingen en strafrechtelijke oplossingen, opsporen van activa en inbeslagnemingen.
• Lessen trekken uit de crisis om de fraudebestrijdingsmiddelen te versterken.

Het beheer van frauderisico's
Ref
7201523
Tarif
740€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Cette formation vous intéresse ?