Nouveau
Korte opleidingen

De verzekering B.A. Onderneming

Vervolmaking
2 jours - 14 heures
Antwerpen
Paris

De verzekering van de aansprakelijkheid van ondernemingen kunnen beheersen en beheren.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises

Objectifs

Het risico van burgerrechtelijke aansprakelijkheid kunnen afbakenen dat verzekerbaar is voor ondernemingen (grote, kleine en middelgrote, VZW’s, enz.).

Overzicht behouden en integreren van de verschillende verzekeringsonderdelen burgerrechtelijke aansprakelijkheid (B.A. Uitbating, B.A. na levering, beroepsaansprakelijkheid, ABR, bestuurdersaansprakelijkheid…).

Bekwaam zijn om de inhoud en de bepalingen van een verzekeringscontract betreffende de aansprakelijkheid van een onderneming beter te begrijpen.

Pour qui ?

Juristen, medewerkers binnen een verzekeringsdienst.
Iedereen die zich bezig houdt met het beheer van verzekeringscontracten burgerrechtelijke aansprakelijkheid of die deze taken dient uit te oefenen als verantwoordelijke voor de verzekeringen.

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn de belangrijkste bepalingen (uitbreidingen en uitsluitingen) van uw verzekeringscontracten te begrijpen.

Programme

De verzekering B.A. Onderneming

Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA - accreditatienummer : 500036 A-B - 1 punt per uur. en door IAB - Toegekend erkenningsnr.: B0664/2019-05

De methodologie aanleren over de regels voor het beheren van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
• De bepalingen van de B.A.-regels definiëren, begrijpen en leren toepassen.
• De principes van de foutaansprakelijkheid beheersen.
• De risico’s omtrent aansprakelijkheid bepalen die eigen zijn aan ondernemingen.
Toepassingsoefening: de criteria onderscheiden die spelen op het vlak van de contractuele aansprakelijkheid.

Analyse van de polis B.A. Onderneming, Bestuurdersaansprakelijkheid, Alle Bouwplaatsrisico’s en van de Beroepsaansprakelijkheid
• De eigenschappen van elk onderdeel op vlak van dekking, uitsluitingen, verhaal, hoedanigheid van verzekerden…
Praktische oefening: concrete toepassing van gedekte en niet gedekte schadegevallen.

Onderzoek van de aansprakelijkheden van bedrijven en specialisten en dit vertaald naar hun verzekeringen
• Kennis bemeesteren van de eerste afdeling van de B.A. Onderneming : de B.A. Uitbating.
• Noties begrijpen van soorten schade : lichamelijke, stoffelijke, onstoffelijke, onstoffelijke niet gevolgschade , zuiver onstoffelijke schade.
• Analyse van de begrippen en toepassing van 'toevertrouwde goederen', 'kosten van wegnemen en terug plaatsen', 'recall'…
• Kennis beheersen van de B.A. na levering (inclusief 'productenaansprakelijkheid') of na uitvoering van werken.
• Initiatie in de verzekering voor de aansprakelijkheid van bestuurders.
Toepassingsoefening: studie van meerdere concrete B.A. Ondernemingspolissen en punctuele vergelijking.
Toepassingsoefening: het beheer bij een schadegeval B.A. Onderneming.

Initiatie betreffende 'internationale programma’s'

De verzekering B.A. Onderneming
Ref
7191811
Tarif
1395€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Cette formation vous intéresse ?