Korte opleidingen

Procesvoering inzake stedenbouw

Expertise
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Anticiperen op en het voeren van gerechtelijke procedures met betrekking tot projecten.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

Kennis hebben van de verschillende soorten gerechtelijke procedures betreffende stedenbouw en zich bekwamen in het voeren van procedures inzake stedenbouw. Een strategie vooropstellen in functie van de ingeroepen middelen die vormelijk of inhoudelijk zijn.

Concerned public

Juristen, verantwoordelijken van de stedenbouwkundige diensten, advocaten gespecialiseerd in het stedenbouwrecht en elke andere persoon die in contact komt met procesvoering inzake stedenbouw.

Aan het einde van de opleiding zal u over alle sleutels beschikken om tegen de geschillenrisico’s tegen te gaan inzake stedenbouw.

Program

Procesvoering inzake stedenbouw

Overzicht van de verschillende procédures

Beslissingen die het voorwerp kunnen uitmaken van de procedure

Administratieve beroepen inzake stedenbouw

Raad voor Vergunningsbetwistingen
• Opstellen en indienen van een beroep tot nietigverklaring.
• Dringendheid : de schorsing.
• Bevoegdheden van de administratieve rechter.
• Uitvoering van de arresten.
• Schadevergoeding.
• Bestuurlijke lus?
• Administratieve cassatieprocedure bij de Raad van State.

Strafprocedure inzake stedenbouw
• Inbreuken, actoren en straffen.
• Band met burgerlijke procédures.

Burgerlijke procédures
• Wanneer en door wie aan te wenden.
• Ontvankelijkheidsvoorwaarden met betrekking tot de persoon, termijn en voorwerp.
• Verloop van de procedures en aandachtspunten.

Bijzondere gevallen: planbaten/planschade, beroepen tegen plannen

Procesvoering inzake stedenbouw
Ref
7191705
Pricing
770€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?