Conférences d’actualité

Distribution d’assurance 1 an plus tard
Verzekeringsdistributie 1 jaar later

Où en êtes-vous ? Waar staan we?

,
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes
Ref
241186

4/2/2020 :

· Faites le point sur les nouvelles règlementations et sur la supervision du secteur de l'assurance

· Analysez les impacts techniques et financiers des réformes de Solvency II et de IFRS 17

· Anticipez les mutations de l'assurance initiées par l'IA et les exigences de protection des données et adoptez les meilleures décisions stratégiques

5/2/2020 :

· Distribution d’assurance : 1 an plus tard - où en êtes-vous ?

· gouverner les risques liés aux produits; vendre à distance tout en sécurité juridique; assurer la transparence des coûts et frais; éviter les conflits d’intérêts; déterminer sa position par rapport aux incitants; organiser les formations des RD et PCP…

PDF programme conférence IFE BelgiqueTéléchargez le programme et décourvrez nos intervenants

---------------------------------------------------------------------

4/2/2020 :

· Herziening van de nieuwe regelgeving en het toezicht op de verzekeringssector.

· Analyse van de technische en financiële gevolgen van de hervormingen van Solvabiliteit II en IFRS 17.

· Anticiperen op de door de AI geïnitieerde veranderingen in het verzekeringswezen en de vereisten inzake gegevensbescherming en de beste strategische beslissingen nemen.

5/2/2020 :

· Verzekeringsdistributie: Een jaar later - waar staan we?

· beheer van productrisico's; verkoop op afstand met rechtszekerheid; waarborging van de transparantie van kosten en lasten; voorkoming van belangenconflicten; bepaling van de standpunt met betrekking tot stimulansen; organisatie van opleidingen voor VVD's en PCP's....

PDF programme conférence IFE BelgiqueDownload het programma van deze conferentie en ontdek onze sprekers

Intervenants
Nos intervenants
Bertrand LETON
Frédéric Chandelle
Frédéric Chandelle
CRO & Chief Actuary
Scottish Widows Europe (SWE- Part Of Lloyds Banking Group)
Dominique Counasse
Dominique Counasse
Jan Van der Spiegel
Jan Van der Spiegel
Pierre Ars
Pierre Ars
Daphné de Leval
Daphné de Leval
Mathias Wambeke
Mathias Wambeke
Audrey Meganck
Audrey Meganck
Sandra LODEWIJCKX
Sandra LODEWIJCKX
LYDIAN
Benoît De Menten
Benoît De Menten
Head of Legal & Tax Life
AXA BELGIUM
Steve SARTOR
Steve SARTOR
Hervé Jacquemin
Hervé Jacquemin
Patricia Goddet
Patricia Goddet
Director
Deloitte Consulting & Advisory
Jean Rogge
Nic De Maesschalck
Public
Programme
Distribution d’assurance - Verzekeringsdistributie

Update on insurance distribution from the European Perspective

• What are the conclusions after one year of life of the texts on insurance distribution?
• What new texts can we expect?
• What should/can you already put in place?
Nic De Maesschalck
Director - BIPAR European Federation of Insurance Intermediaries
Director - WFII World Federation of Insurance Intermediaries


Productbewaking en governance-processen - beheersing van risico's gedurende de gehele levenscyclus van het product

• Wat blijkt uit de grondige herziening van de procedures in de verzekeringssector?
- Welke vormen moeten de regels voor de goedkeuring en selectie van verzekeringsproducten binnen uw organisatie aannemen?
- Hoe uw procedures te herzien om ze aanvaardbaar te maken? Welke criteria en voorwaarden worden gebruikt? Hoe integreer je het beste?
- Wanneer voert u een productgoedkeuringsproces uit? Wanneer begint het herzieningsproces?
- In welk geval moet het vereenvoudigde "proces van goedkeuring en herziening van producten" worden gebruikt?
- Hoe kunnen we er in de praktijk voor zorgen dat we de belangen van onze klanten niet uit het oog verliezen?
- Welke criteria moeten worden gehanteerd?
- Hoe bescherm u zich tegen producten die tot belangenverstrengeling kunnen leiden?
- Hoe te communiceren met de klant?
- Wanneer moeten een product en de onderliggende financiële instrumenten worden beoordeeld? Volgens welke processen?
• EAVB-richtlijnen en -beginselen
• Risicobeoordeling van het gedragsrisico gedurende de gehele levenscyclus van het product (EAVB)
Patricia Goddet
Director Risk Advisory - FSI Governance, Regulatory & Risk - Deloitte Consulting & Advisory


Organiser la vente à distance pour qu’elle respecte les exigences de conformité et réglementaires

• Quelles sont les nouvelles méthodes de vente ? A quoi faut-il faire attention à leur égard ?
• Analyse des besoins du client et information précontractuelle dans les flux de souscription de contrat d’assurance en ligne
• Comment procéder pour s’assurer que les intermédiaires s’accaparent/prennent en compte et respectent les nouvelles obligations en cas de polices dormantes ?
• Comment faire lorsqu’un IPID est transmis à un groupement de clients tel qu’une organisation professionnelle ou un autre représentant de clients finaux ?
• Comment simplifier les contrats d’assurance tout en gardant des couvertures claires et l’équilibre des portefeuilles d’assurance ?
• Comment relever les défis juridiques, techniques et pratiques dus à la digitalisation ?
Hervé Jacquemin
Head of eCommerce Unit - Research Centre Information Law and Society (CRIDS)
Avocat of counsel - Ulys Law firm
Professeur - Université de Namur (FUNDP)


Belangenconflicten en de nieuwe regeling met betrekking tot de stimulerende maatregelen

• Hoe om te gaan met belangenconflicten?
• Beloning en retrocessies: transparantie?
• Compensatie en belangenconflicten: welk beleid is er op de markt beschikbaar?
• Welke worden (niet) aanbevolen?
• Hoe gaat u de uwe aanpassen? Met welke effecten moet rekening worden gehouden?
• Welke behandeling voor ontvangen commissies? Hoe kunnen we voorkomen dat we de belangen van de klant schaden en tegelijkertijd de mogelijkheid van winst laten bestaan?
• Hoe zorgt u ervoor dat uw beleid ter voorkoming van belangenconflicten wordt nageleefd?
Steve Sartor
President - BVVM-UPCA
Managing Director - Concordia
Board Member - KKVB – CRAB

Transparence sur les coûts et frais

• Comment intégrer l’impact des différents coûts et frais sur la rentabilité du produit ?
• Quelles sont les différentes bonnes et mauvaises façons de communiquer sur le sujet au client dans la phase précontractuelle ?
• Quelles sont les meilleures pratiques en matière de transparence sur les coûts et frais ?
• Comment établir le reporting annuel au client ?
Benoît de Menten
Head of Legal & Tax Life - AXA Belgium


Opzetten van opleidingen voor de verantwoordelijken voor de distributie en personen in contact met het publiek

• Opheldering van de toezichthouder over dit onderwerp?
• Welke mensen en afdelingen moeten bij het proces betrokken worden?
• Procesdefinitie en gereedschapsselectie
• Wie te trainen? Hoe? Waarop?
• Waar moet u aan denken voordat u het hele interne trainingsprogramma opzet?
• Aandachtspunten voor uitbestede opleidingen
• Hoe kunnen we medewerkers stimuleren om te trainen zonder hen daartoe te dwingen?
• Beste praktijken voor de beoordeling van kennis en vaardigheden
Sandra Lodewijckx
Partner - Insurance & Reinsurance
Lydian