Nouveau
Korte opleidingen

Opvolging, uitvoering en oplevering van werken

Vervolmaking
1 jour - 7 heures
Antwerpen

De uitvoering van de opdracht optimaliseren.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

  • Het juridisch kader van de opdrachten voor werken beheersen, vanaf de aanvang van de werken tot de definitieve oplevering.
  • Overlopen van de verantwoordelijkheden en de respectieve rollen van de bouwheer, de projectauteurs, de dienstverleners van onderzoeken en hun relaties met de bedrijven.
  • De werken en de inherente incidenten in goede banen leiden volgens de overeenkomsten en de rechtsregels.


Concerned public

Publieke en private bouwheren. Bouwbedrijven en onderaannemers. Iedereen die een rol speelt bij een bouwproject.

Na afloop van de opleiding zal u in staat zijn om acties te voorzien die toelaten om de uitvoering van de werken te optimaliseren.

Program

Opvolging, uitvoering en oplevering van werken

Definiëren van het juridisch kader voor de werkzaamheden en de opdracht voor werken
• De specifieke context van de werkzaamheden afbakenen: aannemingsovereenkomst of promotie-overeenkomst, publieke of private opdracht, professionele of particuliere opdrachtgever, al dan niet toepassing van de wet Breyne.
• Overlopen van de elementen van de opdracht in een vroeg stadium: wettelijke, voorafgaande en onmisbare vereisten en plaatsbeschrijving voor de werken.
• Hun juridische kenmerken beheersen: afgevaardigde bouwheer, architect-bouwer, keuze van de aannemers, organisatieprocessen, algemene aanneming, gezamenlijke aanneming of onderaanneming, bouwteam …
Praktische oefening: de controles die dienen te gebeuren voor aanvang van de werken.

De uitvoering van de opdracht voor werken optimaliseren tijdens de realisatie
• De rollen van verschillende interveniënten.
• Opstart en voorbereiding van de opdracht.
• Het financieel dossier organiseren.
• De boekhoudkundige aspecten beheersen.
• De uitvoering van de werken optimaliseren.
Praktische oefening: analyseren van de ontwerpmodellen van aanhangsels.

De opvolging van de werken in goede banen leiden
• De fiches voor de opvolging en het beheer van verschillende technische adviezen.
• Werfvergaderingen en verslagen.
• De incidenten en problemen met betrekking tot de werken: reacties in geval van vertraging van de aannemer, een moeilijke relatie tussen een projectauteur en een aannemer, regelmatige controle van de situatie van het bedrijf en inhoudingsplicht ...
Praktische oefening: opstellen en effecten van de werfverslagen.

En wanneer het ergste gebeurt: management in geval van een conflict
• De oplopende achterstand of de niet-uitvoering door de aannemer managen, een technisch conflict tussen de aannemer en de architect in goede banen leiden.
Praktische oefening: wat de bouwheer moet doen indien de architect en de aannemer tegenovergestelde standpunten hebben met betrekking tot een belangrijk technisch probleem.
• De ultieme oplossingen: ontbinding of vernietiging van de overeenkomst, vervanging van de aannemer, vervanging van de architect.
• Uitzondering van niet-nakoming en prijsafhouding.
• Uitvoering en herstelling in natura.
• Vernietiging wegens wanprestatie.
• Managen van de eisen van de buren.
Praktische oefening: schade berokkend tijdens de werken aan het aangrenzend gebouw: aansprakelijkheden, te ondernemen initiatieven.

De opleveringsfase en het afsluiten van de werken in goede banen leiden
• Overlopen van de aansprakelijkheden en de garantieverplichtingen.
• De handelingen die voorafgaan aan de oplevering.
• De ontvangst en de behandeling van de voorraden.
• De perfecte voltooiing en de garanties.
Praktische oefening: de voornaamste oorzaken van fouten.

Opvolging, uitvoering en oplevering van werken
Ref
7202703
Pricing
770€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?