conférence
Actualiteitsconferenties

Witwasbestrijding - Compliance

10 en/of 11 juni 2021, Bruxelles
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes
Télécharger (403.86 KB)

Regelgevend nieuws, tips en casestudies - 15e jaarvergadering

 • Wat zijn de beste praktijken in de strijd tegen het witwassen van geld?
 • Hoe ziet het toekomstige Europese kader voor de bestrijding van het witwassen van geld eruit?
 • Repatriëring, fiscale regularisatie,aangiften: Waar staan we ? Wat zijn de evoluties ?
 • Wat zijn de ontwikkelingen na de FinCEN-dossiers?
 • Single Rulebook en nieuwe toezichthouder voor financiële criminaliteit: wat mag u verwachten?
 • Welke toekomst voor informatie-uitwisseling?
 • Welke gevolgen zullen de hervormingen van het witwasmisdrijf en het wetboek van strafrecht hebben voor uw praktijk?
 • Hoe kunnen de financiële criminaliteit en de nieuwe vormen ervan als gevolg van de COVID-19-pandemie beter worden bestreden
 • Hoe kunnen gegevensbescherming en de strijd tegen het witwassen van geld met elkaar worden verzoend?
 • Wat zijn de beste praktijken bij de uitvoering van de AML/CFT-wetgeving?
 • Outsourcing... Hoe gaat u uw risicobeheer met betrekking tot informatie- en communicatietechnologieën veranderen?

PDF programme conférence IFE BelgiqueDownload het programma van deze conferentie en ontdek onze sprekers

Nos intervenants
Anthony Verhelpen
Anthony Verhelpen
Managing Principal Regulatory & Compliance Advisory
CAPCO
Bert Gevers
Bert Gevers
Attorney-Partner - Member of the Board
LOYENS & LOEFF - International Chamber of Commerce in Belgium (ICC BELGIUM)
Christiaan Barbier
Christiaan Barbier
Partner - Lid van de redactieraad
MONARD LAW - LARCIER WETBOEKEN (FISCAAL RECHT)
Claire Caillol
Claire Caillol
Associate
ALLEN & OVERY LLP
Desmyttere Felix
Desmyttere Felix
PhD Candidate
Instituut voor Belastingrecht, UNIVERSITEIT GENT
Filiep Deruyck
Fran Ravelingien
Fran Ravelingien
Director FSI Governance
Regulatory and Compliance DELOITTE
Frans Thierens
Frans Thierens
AMLCO KBC GROUP
Joke Lierman
Joke Lierman
Partner
COMPLIANCE4BUSINESS
Julie Goetghebuer
Julie Goetghebuer
PhD researcher en academisch assistent bij professor Reinhard Steennot
Ghent University - Financial Law Institute
Peter Van Dyck
Peter Van Dyck
Partner
ALLEN & OVERY LLP
Philip Vermoote
Raf Verstraeten
Raf Verstraeten
Gewoon hoogleraar Instituut voor Strafrecht
KU LEUVEN
Sebastian Stodulka
Sebastian Stodulka
Head of Regulatory Affairs - Member of the Banking Stakeholder Group - Alternate Member of the Steering Group
WSBI-ESBG - EUROPEAN BANKING AUTHORITY - FINDATEX
Silvia Van Dyck
Silvia Van Dyck
Advocaat
FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP
Werner Van Noppen
Werner Van Noppen
Head of the Belgian delegation
FATF
Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

 • Overzicht van recente ontwikkelingen die van belang zijn voor de witwasbestrijding
 • Analyse van concrete gevallen van verdachte verrichtingen rekening houdend met het repressief overheidsbeleid inzake witwassen in België
 • Voordeel halen uit een volledige update van de belangrijkste wijzigingen die een impact zullen hebben op de Compliance Officers

Concerned public

 • Compliance Officers
 • Anti-witwasverantwoordelijken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen…
 • Interne controleurs en auditeurs
 • Bedrijfsrevisoren en accountants
 • Bedrijfsleiders
 • Verantwoordelijken van juridische diensten en audit
 • Deputy director en strategy manager
 • Hoofden van de verkoopafdelingen
 • Agentschapsmanagers
 • Internationale Transactiemanagers
 • Bankiers, verzekeraars, vermogensbeheerders, CFO, COO
 • Advocaten
 • Notarissen
 • Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA, accreditatienummer 50036A en 50036B (1 punt per uur)
 • Abilways Belgium (Voorheen IFE) is erkend door de FSMA voor de permanente opleiding van compliance officers : 12 punten (6 punten voor 10/6/2021 en 6 punten voor 11/6/2021).
 • IAB: deze opleiding is erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - B0664/2019-05
 • BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten): in afwachting
 • IBR: de bedrijfsrevisoren moeten hun aanwezigheidsattest bijhouden zodat ze hun aantal opleidingsuren kunnen registreren via het e-loket van het IBR.

Program

Witwasbestrijding

Voorzitter van de dag: Werner Van Noppen Head of the Belgian delegation FATF

08.40 Onthaal en ontbijt

09.00 Inleiding door de voorzitter

European news on the fight against money laundering

 • The European regulation to reduce differences in the interpretation and application of the rules: content and implications of the Single Rulebook
 • What is the state of play with regard to the establishment of the independent anti-money laundering monitor? What will this new supervisor of non-bank financial crime be? Functioning and role of the different actors
 • Towards an integrated supervisory system at EU level that ensures consistent and high-quality enforcement of AML/CFT rules across the EU and promotes effective cooperation between all relevant competent authorities?
 • Are we moving towards more targeted information sharing?

Sebastian Stodulka
Head of Regulatory Affairs WSBI-ESBG
Member of the Banking Stakeholder Group EUROPEAN BANKING AUTHORITY
Advisory Board Member EUROPEAN BANKING INSTITUTE
Alternate Member of the Steering Group FINDATEX

Uitvoering van de AML5 / Praktische vragen in verband met de wet van 20/07/2020 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en betreffende de beperking van het gebruik van contanten

 • Verificatie en bevestiging van de identiteit van personen online: «in het kader van de authenticatiedienst aangeboden of goedgekeurde elektronische identificatiemiddelen» en
 • «relevante vertrouwensdiensten als bedoeld in Verordening 910/2014»: voorbeelden, gevolgen en uitvoering in de praktijk (art. 43, 2° en 3°)
 • Hoe moet het begrip «derde landen met een hoog risico» worden gedefinieerd en in de praktijk worden geïnterpreteerd? (Artikel 51)
 • PEP: Hoe definieert u een politieke partij? Voorwaarden/beperkingen (omvang, subsidies, aantal parlementsleden/gekozenen...)? (art.54)
 • Hoe moet artikel 56 betreffende de analyse van atypische transacties in de praktijk worden toegepast?

Joke Lierman
Partner COMPLIANCE4BUSINESS

10.45 Break & Networking

Naar een hervorming van artikel 505 van het Strafwetboek?

 • De zesde witwasrichtlijn: een verplichte omzetting
 • Witwassen en de « eenvoudige fiscale fraude » ?
 • Witwassen en buitenlandse basismisdrijven ?
 • Verzwarende omstandigheden bij witwassen ?
 • Witwassen als nalatigheidsmisdrijf ?
 • Witwassen in het ontwerp van nieuw Strafwetboek

Raf Verstraeten
Gewoon hoogleraar Instituut voor Strafrecht KU LEUVEN

12.00 Vraag-en-antwoordsessie

12.30 Lunch

Rechtspraak en praktijkoverzicht inzake witwassen en verbeurdverklaringen vanuit strafrechtelijke hoek

Christiaan Barbier
Partner MONARD LAW
Lid van de redactieraad LARCIER WETBOEKEN (FISCAAL RECHT)

Ontwikkelingen na de FinCEN-Leaks

 • Setting the scene – achtergrond bij de FinCEN leaks
 • Welke risicio’s werden door de FinCEN leaks blootgelegd?
 • Moet u uw monitoringbeleid en controle-instrumenten herzien?
 • Welke zijn de next steps binnen België en Europa in dit verband?

Anthony Verhelpen
Managing Principal Regulatory & Compliance Advisory CAPCO

15.00 Break & Networking

Virtual assets en virtual asset service providers in de AML-regelgeving:

 • Wat zijn de kenmerken van virtual assets? Op welke manier kunnen virtual assets misbruik worden voor witwasdoeleinden?
 • Wat wordt er onder het begrip virtual assets verstaan binnen de antiwitwaswetgeving?
 • Hoe worden transacties met virtual assets gemonitord onder de antiwitwaswetgeving?
 • Welke spelers binnen de virtuele asset-wereld dienen de verplichtingen onder de wet na te leven?
 • In hoeverre komt de antiwitwaswet tegemoet aan de risico’s die verbonden zijn aan deze virtual assets?

Julie Goetghebuer
PhD Researcher and Academic Assistant Financial Law Institute, UNIVERSITEIT GENT Felix Desmyttere PhD Candidate Instituut voor Belastingrecht, UNIVERSITEIT GENT

16.15 Vraag-en-antwoordsessie

16.45 Afsluiting van de conferentiedag

Compliance

Voorzitter : Frans Thierens AMLCO KBC GROUP

08.40 Onthaal en ontbijt

09.00 Inleiding door de voorzitter

De UBO verplichtingen: complex en delicaat, zowel voor uiteindelijke begunstigden als voor AML-beleidsmakers

 • UBO registratie om AML naleving en handhaving te faciliteren
 • Wie is een indirecte UBO? Niet zo eenvoudig als het lijkt
 • Interne en externe registratieverplichtingen: door wie, wat en welke documentatie
 • Het UBO Register: wie ziet wat?
 • Onbekend maar niet vergeten: informatieplicht en meldingsplicht van discrepanties

Silvia Van Dyck
Advocaat FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP

OUTSOURCING : Wat moet u controleren alvorens uit te besteden (of te blijven uitbesteden)? Welke procedures moeten worden ingevoerd om de risico’s te beperken?

 • Welke governance moet worden ingevoerd om outsourcing te beheren?
 • Wat zijn de stappen die moeten worden gevolgd vóór de uitbesteding?
 • Wat moet er in de contracten worden opgenomen?
 • Welke specifieke clausules moeten volgens de beoogde scenario’s worden opgenomen?
 • Hoe kunt u ervoor zorgen dat de opgelegde maatregelen worden nageleefd? Hoe te controleren?
 • Hoe kom je uit een partnerschap?
 • Internationale gegevensoverdracht en beroepsgeheim
 • Wat is de rol van de compliance officer in verband met outsourcing?

Fran Ravelingien
Director FSI Governance, Regulatory & Compliance DELOITTE BELGIUM

10.45 Break & Networking

Nieuwe digitale regelgeving op komst en financiële spelers

 • Wat zullen de gevolgen zijn van de regulering van de inhoud op het internet voor de financiële instellingen? Wat moeten compliance officers voorbereiden?
 • Wat zullen de verplichtingen voor de platforms zijn?
 • Wat heeft dit met de banksector te maken?
 • En in het bijzonder voor CO / Wat zijn de gevolgen voor CO
 • Wat zijn de nieuwe regels voor het net? Wat zullen de onlinedienstenverstrekkers moeten opzetten? Wat zijn de verwachte gevolgen voor de banken?
 • Welke (juridische) (en praktische) toekomst voor gegevensuitwisseling?
 • Welk beleid en welke beschermingsmaatregelen moeten worden genomen om naleving te waarborgen?
 • Hoe kunnen we ons voorbereiden op de exploitatie en het delen van gegevens in de toekomst?

Peter Van Dyck
Partner ALLEN & OVERY LLP Claire Caillol Associate ALLEN & OVERY LLP

12.00 Vraag-en-antwoordsessie

12.30 Lunch

Sancties en embargo's

 • Wat zijn de beste praktijken voor de uitvoering van verplichtingen in verband met sancties, embargo's en bevriezing van tegoeden?
 • Toezichtsysteem, organisatorische en operationele maatregelen
 • Feedback over de opsporing van atypische operaties
 • Hoe kunt u ervoor zorgen dat u uw resultaatsverplichting nakomt?
 • Moet u uw beleid, procedures of interne controles herzien?
 • Hoe valt dit te rijmen met de strijd tegen het witwassen van geld?

Bert Gevers
Attorney-Partner LOYENS&LOEFF
Member of the Board International Chamber of Commerce in Belgium (ICC BELGIUM)

Hervorming van de bijzondere mechanismen

 • Strafbaarstelling in het vooruitzicht zonder bijzondere bedrog? Wat mogen we van de nieuwe circulaire verwachten?
 • Welke procedures en instructies moeten worden ingevoerd?
 • Wat zijn de strafrechtelijke gevolgen voor de banken?
 • Wat zijn de risico's?
 • Rol van de auditor en de compliance officer?

Filiep Deruyck
Of Counsel ANTAXIUS
Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht VUB

Philip Vermoote
Advocaat ANTAXIUS

15.00 Break & Networking

Gebruik van kunstmatige intelligentie voor het opsporen van atypische transacties

Frans Thierens
AMLCO KBC GROUP

16.15 Vraag-en-antwoordsessie

16.45 Afsluiting van de conferentiedag

Best of
À distance
Witwasbestrijding - Compliance
241240
Pricing
Bruxelles
Coming Sessions
À distance
Coming Sessions
10-06-2021
11-06-2021
You have exceeded the number of days proposed for this rate.
Your price : 0€ HT
If you have a discount code, please add it in the next step.
You are not available ?

Follow all the news of our conferences in this theme

A question ?
+32 (0)2 533 10 20
Contact us