Korte opleidingen

Het onmisbare van overheidsopdrachten

Initiatie
1 jour - 7 heures
Antwerpen

De regels afbakenen in één dag.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

  • Alle nodige kennis verwerven inzake overheidsopdrachten.
  • De nieuwe plaatsingsprocedures van overheidsopdrachten integreren.
  • De uitvoering van uw overheidsopdracht beveiligen.


Concerned public

Iedereen die kennis wil verwerven over de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Aan het einde van de opleiding zal u alle regels kennen die noodzakelijk zijn om in alle veiligheid een overheidsopdracht te sluiten.

Program

Het onmisbare van overheidsopdrachten

Gebruik maken van de overheidsopdracht
• Een onderscheid maken tussen de grote categorieën overheidscontracten: overheidsopdrachten, concessies… en de voordelen en beperkingen in kaart brengen in functie van de aanbestedende overheid.
• Wat bepalen de nieuwe wet Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten?
• Een onderscheid maken tussen de onderhandelde procedures van de concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap.
Toepassingsoefeningen over het voorgaande. 

Meedingen naar overheidsopdrachten en deze binnenhalen
• Uw offerte goed opbouwen.
• Formulieren betreffende overheidsopdrachten goed invullen: rol van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), stukken van de kandidatuur, inhoud van de documenten, beperkingen van de vereiste financiële voorwaarden…
• Het antwoord op een opdracht optimaliseren: weten wanneer en hoe onderhandelen.

De toekenning van een opdracht veilig stellen
• Het einde van de plaatsingsprocedure en de informatie aan de verliezende kandidaten.
• De beroepsprocedures.
• Een minnelijke schikking treffen bij geschillen.
Case study: becommentarieerde analyse van een administratief dossier.
Kennistest: meerkeuzetoets over de wijzigingen die worden aangebracht door de nieuwe regelgeving.


Het onmisbare van overheidsopdrachten
Ref
7191611
Pricing
730€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?