Nouveau
Korte opleidingen

Basisprincipes van het beheer van bouwprojecten

Initiatie
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Uw project zo goed mogelijk organiseren en beheren.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

  • Het chronologisch verloop van een bouwproject voorbereiden door alle interne en externe eisen te integreren.
  • De rollen en verantwoordelijkheden bepalen van alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces.


Concerned public

Occasionele publieke en private bouwheren. Projectontwerpers (architecten, ingenieurs). Technische en administratieve project- of werfbeheerders.

Na afloop van deze opleiding zal u in staat zijn om alle eisen te bepalen waarmee moet worden rekening gehouden om een bouwproject tot een goed einde te brengen.

Program

Basisprincipes van het beheer van bouwprojecten

Bespreking van de complexiteit van de organisatie van een bouwproject
• Overzicht van de bouwsector.
• De verschillende mogelijke montagevormen en hun organisatieschema’s.
• Differentiëring tussen overheidsopdrachten en private opdrachten.
• De bouwheer: rollen en verantwoordelijkheden.
• De projectontwerpers verantwoordelijk voor het ontwerp en de controle.
• De aannemers, de onderaannemers en leveranciers; de medecontractanten.
• De andere actoren: technisch controleur, diverse consultants, veiligheidscoördinator, EPB-adviseurs, …
• Het specifieke geval van de vastgoedpromotie.


Het voorbereiden van de studiefase voor het verkrijgen van de administratieve vergunningen
• Het programma en het budget: inhoud, opmaak, evolutie.
• De haalbaarheidsstudie met betrekking tot de tijdsaspecten, de grondaspecten, de technische en economische aspecten.
• Het aanduiden van de projectontwerpers.
• De beslissingsfasen van het monteren: schetsen, voorontwerp, ontwerp.
• De administratieve vergunningen.
• Het grondbeheer.


Beheersen en beheren van de aanbestedings- en realisatiefasen van de werken
• De aanbesteding: lopende procedures, keuze van de inschrijvers, vergelijking van de offertes, toewijzing van de opdracht ...
• De voorbereiding en de opstart van de werken.
• Het verloop van de werken: stand van zaken, werfvergaderingen.
• Het beheer van de wijzigingen.
• Het beheer van de uitvoeringsplannen, de berekeningsnota’s en de technische fiches; de goedkeuringstrajecten.
• De tools van het technisch, administratief en financieel beheer: overzicht, budget, planning.
• Beheer van de eindfase van de werken, de technische testfasen en de opleveringen.
• Afsluiten van de opdracht.
• Inbedrijfsstelling van de bouwwerken: onderhoudsovereenkomsten, beheer van de garanties.

Casusonderzoek: de verschillende fouten en anomalieën opnemen in het samenvattend document van een bouwproject, ze bespreken en desgevallend de nodige wijzigingen aanbrengen.

Basisprincipes van het beheer van bouwprojecten
Ref
7202701
Pricing
730€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?