Nouveau
À distance
Korte opleidingen

Absenteïsme aanpakken

Initiatie
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Beter voorkomen dan genezen.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

 • Het nut begrijpen van een proactieve aanpak van absenteïsme.
 • Waarschuwingssignalen observeren om absenteïsme te voorkomen en te beperken.
 • In vertrouwen gesprekken voeren over verzuim en het hervatten van de activiteiten volgens een bepaald scenario.
 • Op serene wijze omgaan met delicate communicatiesituaties.


Concerned public

Managers, verantwoordelijken en HR-managers.

Na afloop van de opleiding zal u in staat zijn om de inzet te begrijpen van een efficiënte aanpak van absenteïsme, en om de basis uit te werken van een preventiebeleid voor absenteïsme, om in vertrouwen gesprekken te voeren over absenteïsme, inclusief na een eerder lange afwezigheid.

Program

Absenteïsme aanpakken

Absenteïsme erkennen als prioritair aandachtspunt voor uw bedrijf

 • Kennismaking met de verschillende aspecten van absenteïsme.
 • De verschillende oorzaken van absenteïsme in kaart brengen: individueel en organisatorisch.
 • Persoonlijke of professionele waarschuwingssignalen opsporen.
 • De huidige situatie van uw organisatie op het vlak van absenteïsme bekijken aan de hand van enkele indicatoren en de redenen ervan begrijpen.
 • Evalueren in welke mate het al dan niet gemakkelijk is om afwezig te zijn.
 • De gevolgen bepalen en de rechtstreekse en verborgen kosten.
 • De gewenste situatie aangeven en de vereiste verbeteringsacties (de elementen om op te reageren).

Situatieschets: analyse van de aanpak van absenteïsme in uw bedrijf (AS IS-situatie en TO BE-situatie), de dagelijkse gevolgen van absenteïsme bekijken, de kernzaken in kaart brengen om een absenteïsmebeleid uit te werken.

Gesprekken voeren over absenteïsme

 • De rol bepalen van de omkadering voor de aanpak van absenteïsme.
 • De doelstellingen en de inhoud bepalen van elk soort gesprek.
 • De structuur bepalen van een efficiënt gesprek: de do’sen don’ts van constructieve feedback.
 • Het hervatten van de activiteiten voorbereiden voor een geslaagde re-integratie.

Een klimaat creëren dat gunstig is voor een constructief gesprek

 • Een constructieve en assertieve houding aannemen.
 • Voorrang geven aan actief luisteren.
 • Durven interpelleren met betrekking tot verzuimgedrag om de redenen ervan te begrijpen zonder opdringerig te zijn.
 • Samen een actieplan uitwerken en opvolgen.
 • Op serene wijze omgaan met delicate situaties en conflictsituaties volgens de DESC-methode.

Situatieschets: oefenen om efficiënte gesprekken te voeren ongeacht de situatie van absenteïsme waarmee men geconfronteerd wordt.

Dagelijks de motivatie en de betrokkenheid verbeteren om het absenteïsmepercentage te doen dalen

 • Trucs en tips verzamelen om dagelijks de motivatie te versterken (uw leadership ontwikkelen, uw capaciteit om te delegeren verbeteren, stimuleren om initiatief te nemen en creatief te zijn, de verandering begeleiden, …)

Zelfevaluatie van uw leadership en overlopen van te voorziene maatregelen om de motivatie te versterken en absenteïsme en professionele uitputting te voorkomen.

Absenteïsme aanpakken
Ref
7202416
Pricing
740€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Antwerpen
Coming Sessions
20 sept. 2021
20-09-2021
Are you interested in this training ?