Nouveau
Korte opleidingen

Uw beslissing aangaande overheidsopdrachten goed motiveren en communiceren

Vervolmaking
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Alle tips om correct gemotiveerde beslissingen op te stellen.

Objectives
Concerned public

Objectives

  • Alle te volgen fasen beheersen voor een geslaagde motivering van de verschillende beslissingen voor de gunning van een overheidsopdracht.
  • Zo goed mogelijk elk risico op geschillen voorkomen.


Concerned public

Verantwoordelijken van de aanbestedingsdiensten. Juridische en technische verantwoordelijken.

Program

Uw beslissing aangaande overheidsopdrachten goed motiveren en communiceren

Het begrijpen van de uitgebreidheid van de motiveringsplicht
• Het toepasselijk wettelijk kader bepalen.
• Wat omvat het begrip precieze, relevante, toelaatbare reden, die geen duidelijke beoordelingsfout vormt.
• Overzicht van de feitelijke redenen die kunnen gebruikt worden.
• De gevallen bepalen waarin de aanbestedende instantie een gemotiveerde beslissing moet opstellen.
Praktische oefening: te preciseren vermeldingen om een vage motivering te vermijden.

Selectie en analyse van de offertes en toewijzing: uw beslissing zo goed mogelijk motiveren
• U steeds de juiste vragen stellen vooraleer u een gemotiveerde beslissing opstelt.
• Opsommen van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
• De rechtspraak bestuderen om fouten te vermijden.
Casusonderzoek: verwerpen van een kandidatuur en een offerte; beslissing inzake onregelmatigheid; beslissing inzake toewijzing.
• De risico’s.

Verenigen van het vertrouwelijkheidsaspect en het formele aspect van de motivering
• Het definiëren van het begrip ‘zakengeheim’.
• De impact bepalen met betrekking tot de procedures.
• De positie begrijpen van de commissies die toegang hebben tot de administratieve documenten.
Casusonderzoek: voorbeelden uit de rechtspraak van de Raad van State en uit de adviezen van de commissies voor de toegang.

Een gemotiveerde beslissing meedelen
• Wat u moet doen.
• De controles die u moet doen alvorens deze beslissing te verspreiden.
• De gemotiveerde beslissing meedelen.
• Wat u moet doen in geval van beroep.

Uw beslissing aangaande overheidsopdrachten goed motiveren en communiceren
Ref
7201618
Pricing
770€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?