Nouveau
Korte opleidingen

Concurrentiegerichte dialoog en innovatiepartnership

Vervolmaking
0,57 jour - 4 heures
Antwerpen

De specifieke regels van deze procedures naleven.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises

Objectifs

  • De belangrijkste fasen van de procedure analyseren.
  • De inherente risico’s beperken.


Pour qui ?

Juristen, mensen die openbare aanbestedingen opstellen of aankopers van overheidsinstellingen.

Na afloop van de opleiding kent u de kenmerken van deze twee procedures en kunt u ze toepassen.

Programme

Concurrentiegerichte dialoog en innovatiepartnership

Het reglementair kader analyseren van de concurrentiegerichte dialoog
• De voorwaarden om daar een beroep op te doen: de wijzigingen aangebracht door de wet van 17 juni 2016.
• Het onderscheid tussen de concurrentiegerichte dialoog en de mededingingsprocedure met onderhandeling.
• Motiveren waarom men een beroep kan doen op deze procedure.
• De op te stellen documenten en de preciseringen die moeten aangebracht worden aan het beschrijvend document.
• Het verloop van deze procedure beheersen: selectie, dialoog over de oplossingen, afsluiting, onderzoek van de offertes, verfijnen van deze en onderhandelingen met de vermoedelijke begunstigde.
• Analyseren van de drie nieuwigheden voorzien door de nieuwe reglementering in het kader van de procedure.

Praktische oefening: bestuderen van een kennisgevingsbericht.


Het belang om een beroep te doen op het innovatiepartnership
• De beoogde noden in kaart brengen.
• De innovatie en de omvang ervan beoordelen.
• De te volgen procedure beheersen.
• De elementen afbakenen waarover de onderhandeling gaat.

Concurrentiegerichte dialoog en innovatiepartnership
Ref
7201616
Tarif
450€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Cette formation vous intéresse ?