Nouveau
Korte opleidingen

Evaluatiegesprekken

Vervolmaking
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Uw medewerkers begeleiden bij het verwerven van competenties.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

 • Jaarlijks op een efficiënte manier een gesprek voeren.
 • Positieve en opbouwende feedback geven om de leden van uw team opnieuw te mobiliseren.
 • Onderhandelen over de ontwikkelingsdoelstellingen om een klimaat van verantwoordelijkheid te creëren dat gunstig is voor de motivatie en de betrokkenheid op lange termijn.
 • Op serene wijze de problemen in goede banen leiden die zouden kunnen opduiken in het kader van een jaarlijks gesprek.


Concerned public

HR-verantwoordelijken, teamchefs, managers, coördinatoren
Iedereen die verantwoordelijk is voor het voeren van jaarlijkse gesprekken in de organisatie.

Na afloop van de opleiding zal u in staat zijn om een efficiënt gesprek te voeren met een medewerker, om de punten naar voren te schuiven die moeten verbeterd worden, en om een concreet actieplan op te stellen om de medewerker te ondersteunen in zijn professionele ontwikkeling.

Program

Evaluatiegesprekken

Het jaarlijks gesprek aanwenden als een managementtool

 • Overlopen en communiceren van de doelstellingen en de uitdagingen met betrekking tot het voeren van de jaarlijkse gesprekken • De verwachtingen, de belemmeringen en de angsten van de medewerkers en van de hiërarchie in kaart brengen.

Het gesprek op efficiënte wijze voorbereiden

 • De gouden regels kennen van het jaarlijks gesprek.
 • Met de medewerkers communiceren over het verloop van het jaarlijks gesprek en de verwachtingen van de directie.
 • analyse van de huidige aanpak om jaarlijkse gesprekken te voeren (sterke punten en aandachtspunten), een checklist opstellen om een jaarlijks gesprek voor te bereiden.

Overlopen van de verschillende fasen van een jaarlijks gesprek

 • Een klimaat van vertrouwen scheppen dat stimuleert om tot een echte dialoog te komen.
 • De balans opmaken van het voorbije jaar en de resultaten evalueren op een neutrale en feitelijke manier.
 • Erkennen van ieders sterke punten en toegevoegde waarde
 • Duidelijk, beknopt, positief en constructief communiceren.
 • Feedback geven om te verbeteren zonder te demotiveren.
 • SMART-doelstellingen definiëren in overleg met elke medewerker.

Praktische oefening: opstellen van kwalitatieve en kwantitatieve SMART-doelstellingen, u oefenen om realisaties en gedragingen te evalueren zonder een oordeel uit te spreken.

Van het begin tot het einde van het gesprek een opbouwende dialoog voeren met de medewerker

 • Anticiperen op de risicosituaties en ze erkennen.
 • Uw actief luistervermogen en uw empathie ontwikkelen.
 • De basis kennen van de non-verbale communicatie.
 • Een recht van antwoord geven aan de medewerker: luisteren naar de opmerkingen en ze op een vriendelijke manier in aanmerking nemen.

Praktische oefening: oefenen om jaarlijkse gesprekken te voeren op basis van situaties die de deelnemers al meegemaakt hebben

Met elke medewerker een motiverend ontwikkelingsplan opstellen

 • Hefbomen om uw medewerkers te motiveren oplijsten volgens verschillende modellen (Maslow, Herzberg en Vroom).
 • Samen werken aan een efficiënt ontwikkelingsplan.
 • Een dynamiek van permanente verbetering stimuleren via de aangegane engagementen.
 • Gedurende het hele jaar de concretisering opvolgen en feedback geven volgens het STAR-principe.

Praktische oefening: een ontwikkelingsplan opstellen door zich te baseren op de motiveringsstimulansen van elke medewerker, regelmatig feedback kunnen geven volgens het STAR-principe.

Evaluatiegesprekken
Ref
7202408
Pricing
780€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?