Nouveau
Korte opleidingen

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Initiatie
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Analyseren van hun specifieke kenmerken.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

  • Vertrouwd worden met de verschillende gunningsprocedures, zowel langs de koperszijde als langs de bedrijfszijde.
  • De goede reflexen en de goede vragen integreren in de voorbereiding, de gunning en de uitvoering van een opdracht. Vertrouwd worden met de verschillende gunningsprocedures, zowel langs de koperszijde als langs de bedrijfszijde.
  • De juiste reflex aannemen en goede vragen opnemen bij de voorbereiding, de gunning en de uitvoering van een opdracht.


Concerned public

Ambtenaren die geen jurist zijn en die tussenkomen bij de gunning of de uitvoering van overheidsopdrachten. Private bedrijven die hun marktaandelen bij de overheidsafnemers willen versterken.

Na afloop van de opleiding kent u de specifieke kenmerken van deze onderhandelde procedures zonder publiciteit en kunt u ze toepassen.

Program

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Overlopen en toepassen van de hypothesen om een beroep te doen op de onderhandelde procedures zonder publicatie of voorafgaande oproep tot mededinging
• Een onderscheid maken tussen de klassieke sectoren en de speciale sectoren.
• De waarde van de opdracht schatten: het gebruik van deze procedure valideren voor de ‘opdrachten van geringe waarde’.

Praktische oefening: analyseren van de aandachtspunten voor een gemotiveerde beslissing om deze procedure te gebruiken.


Een geslaagd verloop van de procedure
• Criteria en selectievoorwaarden toepassen: indien ja, welke?
• Overlopen van de toepasselijke uitsluitingsredenen, de corrigerende maatregelen en de regularisaties beheren.
• Bewijs- en controlemodaliteiten: UEA, verklaringen op erewoord en bewijsdocumenten.
• Uw toekenningscriteria goed definiëren en toepassen.
• De impact van de regelmatigheid van de offertes in het licht van de onderhandelingen.
• De onderhandelingsmarge.
• De opdracht toewijzen en afsluiten.

Praktische oefening: de bedingen opstellen met betrekking tot de toewijzing.


De uitvoering van de opdracht goed beheren
• Toepassing en afwijkingen met betrekking tot het AREI.
• De moeilijkheden bepalen bij het opstellen van het bestek
• De wijzigingsmarges van de opdracht
• Mogelijkheid of verplichting om een opdracht te ontbinden: de te volgen procedure

Praktische oefening: de bedingen opstellen voor de wijziging van de opdracht


Besluiten
De voornaamste risico’s van de procedures met publicatie en onderhandelingen op basis van de rechtspraak

Onderzoekscasus: concrete voorbeelden

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Ref
7201615
Pricing
730€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?