Nouveau
Korte opleidingen

Wees behendig in uw projectmanagement

Initiatie
2 jours - 14 heures
Antwerpen

Beheers de hoofdzaken van deze methode.

Objectifs
Pour qui ?

Objectifs

 • Zorgen voor een geslaagde omkadering en opstart van een project (VUCA world).
 • De vereiste middelen evalueren om een project te realiseren.
 • Het goede verloop van het project garanderen en het project permanent aanpassen met het oog op de gedefinieerde doelstellingen.
 • De middelen voorzien om de vooruitgang van het project te meten en verslag uitbrengen aan de verschillende belanghebbende partijen.


Pour qui ?

Projectchefs, coördinatoren. Iedereen die een project leidt in zijn organisatie.

Programme

Wees behendig in uw projectmanagement

Dag 1: een project opstarten op een degelijke en behendig basis

Overlopen van de belangrijkste succesfactoren van een project

Een project op iteratieve wijze omkaderen en het opstarten op een degelijke en georganiseerde basis

 • De SMART-doelstellingen overlopen, de verwachte resultaten, de na te leven termijnen, de scope, de risico’s en de beschikbare (menselijke, budgettaire en technische) middelen in overleg met de verschillende belanghebbende partijen.
 • De verschillende fasen van een project afbakenen (macrostructuur).
 • Het initieel budget opbouwen.
 • Overlopen van de vereiste tijd om de gedefinieerde taken te realiseren.
 • Op basis van de tussentijdse resultaten de doelstellingen, de fasen, de middelen en de resultaten van het project aanpassen, telkens als dat nodig is.

Praktische oefening: de identiteitskaart van een project en de opdrachtbrief opstellen, een planning opmaken en de risico’s in kaart brengen, een test doen om het succes van uw projecten te garanderen, een procedure uitwerken en een formulier voor wijzigingsaanvragen opstellen

Het projectteam samenstellen

 • Overlopen van de vereiste competenties en profielen om het project te realiseren.
 • Een team vormen op een duidelijke en transparante basis (functioneringsregels, verdelen van de taken, …).
 • Een communicatiestijl en een leadership kiezen aangepast aan elke situatie.

Praktische oefening: de leadership van uw voorkeur en de impact op de motivatie van de teamleden bespreken, een cartografie maken van de dynamiek van de actoren die betrokken zijn bij een project, een RACI-matrix maken en een functioneringscharter voor het projectteam opstellen.

Tussen de twee opleidingsdagen worden de deelnemers uitgenodigd om een project in hun professionele omgeving te starten op basis van wat zal uitgewerkt zijn in het kader van de eerste opleidingsdag.

Dag 2: De opvolging doen van een project en de beoogde doelstellingen bereiken

Uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden en tijd om zich in te werken

 • Overlopen van de successen en de punten die voor blokkering zorgden met betrekking tot wat er sinds de eerste dag in uw organisatie werd gerealiseerd.
 • Een project dat stagneert kunnen heropstarten, pistes voor verbetering vinden door gebruik te maken van probleemoplossende

middelen.

Praktische oefening: een checklist opstellen om een overzicht te hebben van de punten die voor blokkering zorgen en de punten voor verbetering waaraan momenteel wordt gewerkt, en oefenen met probleemoplossende tools

Het goede verloop van het project garanderen

 • Permanent de kwaliteit van de relaties en de samenwerkingen tussen de verschillende actoren kunnen evalueren: trucs en tips om het change management te begeleiden.
 • De communicatie beheren met de verschillende belanghebbende partijen, inclusief tijdens gespannen of zelfs conflictsituaties.
 • De beslissingsprocessen en de informatiestromen definiëren.
 • Efficiënte vergaderingen organiseren (stand up meeting).
 • Middelen voorzien om de vooruitgang van het project te meten en verslag uitbrengen (KPI).

Praktische oefening: in kaart brengen van de invloed van de verschillende belanghebbende partijen van het project, de communicatiestromen en de beslissingsprocessen definiëren, een checklist maken voor de opvolging van de organisatie van het project, overlopen van de belangrijkste opvolgingsindicatoren.

Persoonlijk actieplan

 • Overlopen van de concrete verbeteringspunten om uw projecten succesvol te sturen.
Wees behendig in uw projectmanagement
Ref
7200436
Tarif
1315€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Cette formation vous intéresse ?