Nouveau
Korte opleidingen

Maak van uw eigen interne mobiliteit een succes

Vervolmaking
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Boost uw carrière en verwerf nieuwe competenties.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises

Objectifs

 • Aanpakken van de verandering die een nieuwe functie met zich meebrengt.
 • Een stand van zaken opmaken van uw competenties en uw potentieel evalueren.
 • Nieuwe competenties ontwikkelen om te winnen aan efficiëntie.


Pour qui ?

Iedereen waarvan de werksituatie verandert en die nieuwe competenties wil ontwikkelen die verband houden met zijn nieuwe job.

Na afloop van de opleiding zal u in staat zijn om u voor te bereiden op het veranderen van jobs, om een stand van zaken op te maken van uw competenties, en om de redenen van uw motivering in kaart te brengen.

Programme

Maak van uw eigen interne mobiliteit een succes

Uw mobiliteit en functiewijziging voorbereiden

 • De verandering begrijpen.
 • Weten en begrijpen waarom men wil veranderen.
 • De voordelen versus de beperkingen van deze verandering.
 • U voorbereiden met behulp van middelen om de verandering beter aan te pakken.

Uzelf beter leren kennen en een stand van zaken opmaken van uw competenties

 • De balans opmaken van uw competenties en wat u hebt verwezenlijkt of gerealiseerd.
 • Uw motivatie definiëren en wat u al dan niet wenst.
 • Evalueren van de kennis en vaardigheden die u moet beheersen in het kader van de nieuwe functie.

De nieuwe job definiëren

 • Nadenken over uw noden, uw wensen en waar u naartoe wil gaan.
 • De jobs van de toekomst in kaart brengen.
 • Overlopen van de vereiste competenties voor deze job.
 • Uw toekomstige functie schetsen.
 • Het verschil nagaan tussen de vereiste competenties en de huidige competenties.
 • Indien nodig opleiding(en) volgen.
 • Doelstellingen bepalen voor de integratieperiode.

Een geslaagd mobiliteitsgesprek voeren

 • Uw gesprek voorbereiden en de verschillende fasen ervan kennen.
 • U intern kunnen verkopen en anderen doen instemmen met uw ideeën.
 • U integreren in een nieuw team.

Persoonlijk actieplan

Maak van uw eigen interne mobiliteit een succes
Ref
7200531
Tarif
760€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Cette formation vous intéresse ?