Nouveau
Korte opleidingen

Lean management om performanter te worden

Expertise
2 jours - 14 heures
Antwerpen

Integreer de tools en de Leanmethodes om uw processen te optimaliseren.

Objectives
Concerned public

Objectives

 • Beheersen van de belangrijkste principes van Lean management.
 • Gebruik maken van de tools van Lean management.
 • De Leanmethodologie aanpassen aan uw team, uw organisatie.


Concerned public

Teammanager, manager van managers, verantwoordelijken, directeurs.

Program

Lean management om performanter te worden

Beheersen van de principes van Lean management

 • Uw beslissingen baseren op een langetermijnfilosofie.
 • De processtromen organiseren, stuksgewijs, om de problemen aan het licht te brengen.
 • Strakke systemen gebruiken om overproductie te vermijden: Just in time.
 • Een mentaliteit ontwikkelen om problemen onmiddellijk op te lossen.
 • Zorgen voor standaardisering en visuele controle.
 • Verantwoordelijken opleiden die het werk perfect kennen - de leidinggevenden scholen.
 • Op het terrein gaan om de situatie goed te begrijpen: genchi genbutsu.
 • De nodige tijd nemen om te beslissen.
 • Een lerende organisatie worden door systematisch te reflecteren (hansei) en permanent te verbeteren (kaizen).

De belangrijkste tools begrijpen en gebruiken

 • Uw werkomgeving organiseren: 5S en Visueel Management.
 • Zorgen voor permanente verbetering: Kaizen en PDCA.
 • Antifoutsystemen invoeren: Poka Yoke.
 • Snel wisselen van middelen: SMED.
 • De flow beheren op basis van wat nodig is: Kanban.
 • Een Total Productive Maintenance beheren: TPM.
 • De flow in kaart brengen: VSM.

LEAN management ontwikkelen

Situatieschets: LEAN management-aanpak om een project te beheren als manager.

LEAN-management in perspectief plaatsen om te winnen aan wendbaarheid en duurzaamheid

Feedback meegemaakte ervaringen, successen, mislukkingen

Lean management om performanter te worden
Ref
7200429
Pricing
1380€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?