Nouveau
Korte opleidingen

De prijzen bij overheidsopdrachten

Vervolmaking
1 jour - 7 heures
Antwerpen

De prijzen vastleggen en controleren.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

  • Beheren en controleren van de prijzen van de lopende opdrachten.
  • Op correcte wijze een prijsherzieningsbeding opstellen.


Concerned public

Iedereen die betrokken is bij het aanbestedingsprocedure.

Na afloop van de opleiding zal u in staat zijn om op efficiënte wijze de prijsbedingen op te stellen en om de herzieningsmodaliteiten te beheersen.

Program

De prijzen bij overheidsopdrachten

Opstellen en samenstellen van de prijs of de kosten
• Bepalen van de essentiële elementen van de prijs: vorm, samenstellende elementen ...
• De verplichting of de opportuniteit bepalen voor het opstellen van een herzieningsformule, naargelang het soort opdracht.
• De btw en andere taksen integreren.

De prijzen controleren en overgaan tot betaling
• De prijzen en kosten voor alle procedures analyseren: het begrip prijscourant en verwaarloosbare posten.
• Offertes vinden die abnormaal goedkoop of duur zijn.
• De te volgen procedure in het kader van de rechtvaardiging van de prijzen: impact op de regelmatigheid van de offertes.
• Corrigeren van berekeningsfouten en rekenkundige verbeteringen.
• De controle van de prijzen onderscheiden van het onderzoek van de prijzen bij aanbestedingen voor werken en diensten in een fraudegevoelige sector.
• Prijzen controleren in het kader van een procedure met onderhandeling.
• Te vragen en te aanvaarden rechtvaardigingen.
• De boekhoudkundige stukken controleren.
• Prijscontroles in de rechtspraak: bespreking van enkele belangrijke arresten van de Raad van State.
Casusonderzoek van een concreet geval met toepassing van het analyseproces.
• De nieuwe betaalregels naleven: vooruitbetalingen, voorschotten en verrekeningen.
• De rollen en verantwoordelijkheden verdelen tussen opdrachtnemers en onderaannemers.
• De betaalprocedure tijdens de uitvoering van de opdracht.

Op correcte wijze een prijsherzieningsbeding opstellen
• Definiëren wat een herzieningsbeding of een prijsherzieningsbeding is.
• Bepalen welk beding men moet voorzien in de opdrachtdocumenten.
• De voorwaarden analyseren met betrekking tot de ontvankelijkheid en de materiële en procedurele modaliteiten.
• Een prijsherzieningsformule opstellen: goed motiveren in geval van een afwijking.
• Geval van verstoring van het contractueel evenwicht: de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
Praktische oefening: analyseren van een betwisting met betrekking tot de prijsherzieningsformule.

De prijzen bij overheidsopdrachten
Ref
7201622
Pricing
770€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?