Nouveau
Korte opleidingen

Ziekenhuis overheidsopdrachten

Initiatie
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Uw opdrachten optimaliseren en in overeenstemming brengen met het gezondheidsrecht.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises

Objectifs

  • De gunning en de uitvoering van de opdracht beheren, in het bijzonder deze voor geneesmiddelen en medisch materiaal.
  • Deze opdrachten aanpassen om risico's op geschillen zoveel mogelijk te vermijden.


Pour qui ?

Directeurs van ziekenhuizen en zorginstellingen. Juridisch verantwoordelijken of aankoop-/aanbestedingsverantwoordelijken. Vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven of van medisch materiaal.

Na afloop van de opleiding zal u in staat zijn om de specifieke kenmerken van de wet inzake de overheidsopdrachten te combineren met deze van de ziekenhuiswetgeving.

Programme

Ziekenhuis overheidsopdrachten

Het toepassingsveld analyseren van het recht van de overheidsopdrachten op de ziekenhuissector
• Overlopen van de samenstellende elementen van een overheidsopdracht.
• Ziekenhuizen die vallen onder de reglementering van de overheidsopdrachten.
• Samenwerking tussen ziekenhuizen en overeenkomsten die niet vallen onder de reglementering.
• Bijzondere gevallen: aanwerven van zelfstandige artsen en overheidsopdrachten inzake sociale diensten en gezondheidsdiensten.

Het bijzonder bestek opstellen
• Definiëren van de noden en structureren van de bestelling: duur, loten, opties ...
• Gunningswijzen: de mogelijkheden aangeboden door de wet van 17 juni 2016 inzake onderzoek en ontwikkeling.
• Kwaliteitsselectie en gunningscriteria: ze onderscheiden en regelmatige criteria opstellen, selectiecriteria gebruiken om uw dienstverlener te kiezen.
Illustratie: aankoop van geneesmiddelen en medisch materiaal.

Op efficiënte wijze uw overheidsopdracht uitvoeren
• Uw praktijk aanpassen aan de nieuwe betalingstermijnen.
• Overlopen van gevallen van wijziging en ontbinding tijdens een opdracht.
• Rekening houden met onvoorziene omstandigheden.
• De prijsschommeling.

Voorkomen van geschillen in het kader van overheidsopdrachten voor ziekenhuizen
• Het toepassingsdomein van de motivatieverplichting.
• Meedelen van de genomen beslissingen.
• Analyseren van de elementen van de burgerlijke en de administratieve procedure.
Praktische oefening: voorbeelden uit de recente rechtspraak van de Raad van State en van de hoven en rechtbanken.

Ziekenhuis overheidsopdrachten
Ref
7201620
Tarif
730€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Cette formation vous intéresse ?