Nouveau
Korte opleidingen

De basisbeginselen van FATCA en van CRS

Initiatie
1 jour - 7 heures
Antwerpen

De ingewikkelde mechanismen begrijpen en hun impact op de klanten.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

  • Het juridisch kader begrijpen van FATCA en CRS.
  • Overlopen van de verplichtingen van de financiële instellingen en de impact daarvan op hun klanten.
  • Het toepassingsveld afbakenen voor het uitwisselen van informatie aan de hand van de verschillende inherente reglementeringen.


Concerned public

Juristen en fiscalisten uit het bankwezen, verzekeringsmaatschappijen en beheerders van gelden.Compliance Officers, risk managers en projectverantwoordelijken bij financiële instellingen.Advocaten, consultants, accountants.

Na afloop van de opleiding zal u in staat zijn om de mechanismen en de impact te begrijpen van FATCA en van CRS, zowel voor financiële instellingen als voor hun klanten.

Program

De basisbeginselen van FATCA en van CRS

Organisator erkend door de FSMA – Accrediteringsnr.: 500036 AB – 7 punten per dag en door IAB – Accrediteringsnr. B0664/2019-05.

De context afbakenen van FATCA en van CRS
• Context: alsmaar meer (fiscale) transparantie - evoluties.
• Toepassing van FATCA en van CRS: intergouvernementele akkoorden, gemeenschappelijke norm voor aangifte en akkoord tussen de bevoegde autoriteiten, Europese verordening ‘DAC2’, Belgische wet van 16 december 2015; opmerkingen en administratieve begeleiding.

Beschrijven en analyseren van de verplichtingen van de financiële instellingen
• Overlopen van de financiële instellingen die vallen onder de FATCA- en CRS-verplichtingen.
• Verplichtingen van financiële instellingen: registratie (IRS), overzicht van de financiële rekeningen, bepaling van het statuut van de klanten (natuurlijke personen en rechtspersonen) – due diligence en autocertificeringen.
• In kaart brengen van de effectieve begunstigden van bepaalde entiteiten, jaarlijkse aangifte bij de FOD Financiën, invoering van opvolgingsprocedures (bijv. in geval van wijziging van de omstandigheden) ...
• Sancties.

Beschrijven en analyseren van de gevolgen van FATCA en CRS voor de klanten (natuurlijke personen en rechtspersonen) van financiële instellingen
• Voorwaarden voor het uitwisselen van informatie.
• Inhoud van de informatie-uitwisseling.
• Verantwoordelijkheden van de klant (autocertificering, enz.).
• Rechten van de klant (in het bijzonder inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).
Praktische oefening: analyse van de te behandelen informatie-uitwisseling (informatie uitwisselen of niet; naar welke rechtsmacht; inhoud van de informatie; ...) op basis van concrete situaties.

De basisbeginselen van FATCA en van CRS
Ref
7201814
Pricing
740€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?