Nouveau
Korte opleidingen

GDPR bij overheidsopdrachten

Vervolmaking
1 jour - 7 heures
Antwerpen

De GDPR integreren in het beheer van de overheidsopdrachten van uw organisatie.

Objectives
Concerned public

Objectives

Kennismaken met het proces om alle aspecten te kunnen voorzien inzake het verwerken van persoonsgegevens die verband houden met de overheidsopdracht.Concerned public

Binnen de openbare sector: Openbare beslissingnemers: administraties, overheidsbedrijven, lokale overheden, burgemeesters, schepenen van openbare werken, van ruimtelijke ordening, algemeen directeurs en hun assistenten, juridisch verantwoordelijken, verantwoordelijken voor de opdrachten en de aankopen.

Binnen de privésector: Juridisch directeurs, technisch directeurs, ingenieurs, projectverantwoordelijken, advocaten, juristen en juridische adviseurs.

Program

GDPR bij overheidsopdrachten

Het reglement begrijpen

 • Welke zijn de voornaamste uitdagingen van de Europese verordening inzake gegevensbescherming (GDPR)?
 • Welke belangrijke rol speelt de DPO?
  - Kan een wederzijdse uitwisseling tussen verschillende overheidsinstanties overwogen worden?
 • Welke impact heeft dit op de openbare kopers die gegevens inzamelen, beheren of opslaan?

- Welke opvolging? - Welke bijkomende garantie is er inzake transparantie?

 • - Welk belang voor de operatoren en burgers?

- Welke mogelijkheid bestaat er om informatie te bekomen over de overeenkomsten? - Welke beperking geldt er met betrekking tot het vertrouwelijkheidsprincipe en het principe van het zakengeheim? - Welke zijn de gegevens die niet mogen doorgegeven worden?

De risico’s overlopen die men loopt indien dit niet wordt gerespecteerd

 • Welke verantwoordelijkheden?
 • Welke sancties in geval van een slecht gegevensbeheer met betrekking tot de overheidsopdrachten?
 • Wat zijn de middelen om in beroep te gaan voor het begunstigde bedrijf?

Enkele praktische vragen

 • Welke vragen moet u zich stellen bij de opmaak, de toewijzing en de uitvoering van uw opdracht?
 • Wat zijn de valkuilen die u moet vermijden?
 • Welke modelbedingen moet u voorzien bij uitwisselingen tussen uw partners en uw dienstverleners
 • Geniet van het advies van onze deskundigen en ontdek de ‘pro tips-fiches’
GDPR bij overheidsopdrachten
Ref
7201625
Pricing
770€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?