Nouveau
Korte opleidingen

Bouwverzekering

Vervolmaking
0,57 jour - 4 heures
Antwerpen

Beheersen van de wettelijke en consequente garanties waarop een bouwer kan intekenen.

Objectives
Concerned public

Objectives

 • Overlopen van de vereiste verzekeringen tijdens en na de bouwwerken.
 • Beheersen van de mechanismen van de verschillende garanties.


Concerned public

Verzekeringsmaatschappijen, makelaars, verzekeringsverantwoordelijken, juristen, medewerkers bij een verzekeringsdienst. Iedereen die betrokken is bij het beheer van verzekeringsovereenkomsten voor de bouwsector.

Program

Bouwverzekering

De na te leven wettelijke garanties: aansprakelijkheid ten aanzien van derden, tienjarige en tweejarige aansprakelijkheid.

 • Verplichte verzekeringen: beroepsaansprakelijkheid en uitbatingsaansprakelijkheid, beperkingen van de professionele polis BA van adviseurs-ingenieurs en architecten ten aanzien van de opdrachtgever.
 • Artikel 544 van het BW : foutloze aansprakelijkheid en werkelijk gedekte schade.
 • Aangeraden verzekeringen: BA terrein of gebouw, familiale of uitbating, alle bouwplaatsrisico’s, tienjarige aansprakelijkheid.

Praktische oefening: overlopen van de schade die valt onder de bouwverzekering.

Bestuderen van de garanties die voortvloeien uit de bouwverzekeringen

 • Brandpolis
 • Verlies van inkomsten.
 • De aansprakelijkheid van de maatschappelijk gemachtigde wegens een beheerfout.
 • De samenloop van verzekeringen: principes en modaliteiten.
 • Afstand van beroep: het moment bepalen.

Praktische oefening: bestuderen van verschillende verzekeringsovereenkomsten met analyse van de garanties en de uitzonderingen.

Modaliteiten en voorbeelden van schadegevallen

 • Opgelet: er moet schade zijn.
 • Bespreking van casussen uit de praktijk: bijv.: interpretatie van het esthetisch nadeel.
 • Bepalen wanneer het incident kan worden gekwalificeerd als een ‘schadegeval’.
 • Analyse van de rechtspraak. Casusonderzoek: een schadegeval beheren.
Bouwverzekering
Ref
7201522
Pricing
780€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?