Nouveau
Korte opleidingen

Aansprakelijkheden van bouwers

Initiatie
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Uw werkwijze aanpassen om de risico's te beperken.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

  • De verschillende aansprakelijkheden overlopen in het kader van een bouwopdracht.
  • Zo veel mogelijk risico’s op geschillen voorkomen.


Concerned public

Juridisch verantwoordelijken, juristen en advocaten. Verzekeraars. Verantwoordelijken van vastgoedprogramma’s.

Na afloop van de opleiding zal u in staat zijn om de verschillende soorten verantwoordelijkheden te bepalen van de interveniënten in het bouwproces.

Program

Aansprakelijkheden van bouwers

Overlopen van de verschillende soorten risico's en aansprakelijkheden
• De gevallen onderzoeken waarbij de tienjarige aansprakelijkheid kan gelden.
• De aard van de verplichtingen van de aannemer analyseren.
• De gevolgen van de oplevering voor de aansprakelijkheid en de te voorziene garanties.
• De kenmerken van de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken.
• Een onderscheid maken tussen delictuele aansprakelijkheid en quasi-delictuele aansprakelijkheid.
• De geldigheid van garantieovereenkomsten garanderen.
• Bouwovereenkomsten met particulieren: de valkuilen vermijden van de reglementering van de bedrieglijke bedingen.
• Zo goed mogelijk de wet Breyne toepassen die verband houdt met de aansprakelijkheid van de bouwer of de promotor.

Casusonderzoek: voorbeelden van modellen voor bedingen om het aansprakelijkheidsrisico te beperken en/of om risicosituaties gemakkelijker te beheren.


De risico’s die verband houden met onderaannemingen voorkomen en beheren
• De aansprakelijkheden beheersen van de bouwheer en/of van de aannemer ten aanzien van de onderaannemer.
• Specifieke maatregelen die moeten genomen worden voor onderaannemers die elkaar opvolgen: toe te passen regels inzake de solidariteit en correcte reacties in geval van praktische problemen.
• Het onderscheid tussen de verschillende aansprakelijkheidsvorderingen ten aanzien van de onderaannemer.
• De toe te passen regels in geval van een rechtstreekse vordering van de onderaannemer: voorwaarden voor ontvankelijkheid, gevolgen in geval van faillissement van de hoofdaannemer.

Casusonderzoek: voorbeelden van modellen voor bedingen voor het regelen van de mogelijkheid van regresvorderingen.


Afbakenen van de belangrijke rol van de architect
• De onafhankelijkheid van de architect versus onverenigbaarheid.
• De relaties tussen de architect en de promotor.
• De plaats van de architect, in het bijzonder in de bouwteam- en DBFM-overeenkomsten.

Casusonderzoek: een in solidum-beding opstellen.


De verjarings- en vorderingstermijnen van de verschillende aansprakelijkheden en garanties
• Bepalen wie een vordering kan instellen: opeenvolgende kopers, opeenvolgende opdrachtgevers, mede-eigenaars.
• Goed het vertrekpunt van deze termijnen berekenen.
• Een onderscheid maken tussen verjaring en verval.
• De omstandigheden waarin de verjaringstermijn kan worden opgeschort of onderbroken.

Casusonderzoek: bepalen van de efficiëntie van de bedingen of overeenkomsten die de verjaringstermijn beperken of uitbreiden.

Aansprakelijkheden van bouwers
Ref
7202704
Pricing
730€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?