Nouveau
Korte opleidingen

Mobility management

Vervolmaking
2 jours - 14 heures
Antwerpen

Maak van interne mobiliteit een HR-troef

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

 • De werking begrijpen van de interne mobiliteit.
 • Een middel voor interne mobiliteit en loopbaanmanagement uitwerken.
 • De competenties van de medewerkers evalueren en de interne middelen optimaliseren.
 • Mobiliteitsgesprekken voeren.


Concerned public

HR-verantwoordelijken, verantwoordelijken loopbaan- en competentiemanagement, opleidingsverantwoordelijken, opleidingsmedewerkers, personeelsverantwoordelijken, managers.

Na afloop van de opleiding zal u in staat zijn om de uitdagingen te begrijpen en de interne mobiliteit te stimuleren, om de middelen te evalueren en medewerkers te begeleiden met betrekking tot hun wensen aangaande hun ontwikkeling.

Program

Mobility management

Definiëren van de interne mobiliteit en het loopbaanmanagement

 • De verschillende soorten mobiliteit.
 • De uitdagingen voor het bedrijf en de werknemers.
 • De troeven en de belemmeringen.

Voorbereiden van het intern mobiliteitsbeleid

 • Definiëren aan de hand van doelstellingen en verwachte resultaten.
 • Overlopen van de noden en de middelen van het bedrijf.
 • Ieders rol verduidelijken: directie, HR, managers …
 • Overlopen van de vereiste middelen.

Concretiseren van de mobiliteit en bespreking van de middelen

 • Het proces beschrijven.
 • Specifieke hulpmiddelen onder de knie krijgen: vakrepertoria, referenties competenties, evaluatiegesprek, opleidingsplan, balans van competenties ...
 • Een intern mobiliteitsplan integreren in uw rekruteringsplan.
 • Kunnen gebruik maken van mobiliteitsvoorzieningen.
 • De mobiliteitsvragen integreren in de gesprekken en de werknemers adviseren over hun loopbaanontwikkeling.
 • Individuele ontwikkelingsplannen voorzien.
 • De medewerker opvolgen met het oog op zijn mobiliteit: integratiegesprekken.

De mobiliteitsgesprekken voorbereiden en structureren

 • Voorbereiding van het gesprek door de werknemer en door de DHR.
 • Het gesprek leiden en de doelstellingen verduidelijken.
 • Overlopen van de fasen van het gesprek – de te bespreken hoofdzaken: opleiding, professionele loopbaan, verworven competenties, motivatie, project en actieplan.
 • De juiste vragen stellen.
 • Moeilijke situaties beheren.
 • Een verslag maken en correct terugbezorgen.

Communiceren over interne mobiliteit

 • Communiceren over de posten waarin voorzien moet worden.
 • Managers en werknemers sensibiliseren.
 • Werknemers en managers warm maken voor interne mobiliteit: een intern communicatieplan opstellen.
Mobility management
Ref
7202410
Pricing
1395€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?