Nouveau
Korte opleidingen

Een succesvolle onboarding van uw medewerkers

Initiatie
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Nieuwe collega’s onthalen en collega’s die terugkeren na een langdurige afwezigheid begeleiden.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises

Objectifs

  • De doelstellingen begrijpen van een integratie- en re-integratiebeleid.
  • De inwerkingsperiode van nieuwe collega’s beperken.
  • Collega’s die het werk hervatten na een al dan niet lange afwezigheid, begeleiden.
  • Tools en middelen creëren om de invoering van onthaal- en re-integratiemiddelen te ondersteunen.


Pour qui ?

Verantwoordelijken human resources, managers.
Iedereen die de nieuwe aangeworven medewerkers begeleidt vanaf hun indiensttreding of iedereen die een collega begeleidt die het werk overneemt.

Na afloop van de opleiding zal u in staat zijn om uw nieuwe collega’s en de collega's die het werk hervatten te begeleiden, om ze te helpen om hun plaats in hun team te vinden, zodat zij snel performant kunnen worden.

Programme

Een succesvolle onboarding van uw medewerkers

De uitdagingen en doelstellingen kennen van een geslaagde re-integratie
• De integratieperiode opnemen in het onthaalbeleid van nieuwe aangeworven medewerkers.
• Bewust worden van de impact van de integratie van nieuwe collega’s op de branding marketing van het bedrijf.
• De hervatting van het werk voorbereiden na een al dan niet lange afwezigheid

Verschillende actoren betrekken bij de aanpak
• De betrokken actoren en ieders verantwoordelijkheden.
• De groepsdynamiek binnen een team en de affiniteit tussen de verschillende karakters.
• Change management.
• Management van intergenerationele relaties.
Situatieschets: een analyse maken van de dynamiek van uw team en de affiniteit tussen de mensen, nagaan hoe u verandering kunt begeleiden, vooral binnen de context van een re-integratie.

Middelen en een aanpak inzetten om het integratie- en re-integratieproces te verbeteren
• Het invoeren van een intern systeem met peters en meters en de nodige tijd voorzien voor het doorgeven van informatie.
• Het opstellen van een onthaalboekje.
• De to-dolijst om niets te vergeten.
• Het delen van de huidige waarden en werkwijzen van het bedrijf.
• Het evaluatieverslag.
• De opvolging van de integratie-/ re-integratieperiode
Evaluatie: analyse van wat er momenteel is voorzien, voordelen voor het bedrijf en voor de nieuwe aangeworven collega’s, en de punten die voor verbetering vatbaar zijn.

De integratie- en re-integratieperiode evalueren en afsluiten
• Op basis van de feiten evalueren wat werd gerealiseerd volgens wat werd gedefinieerd bij de indiensttreding/bij de werkhervatting.
• Feedback geven aan de collega over de gerealiseerde prestaties en de manier waarop die wordt ervaren (do's-and-don'ts van een opbouwende feedback).
• In overleg met hem en met zijn n+1 een actieplan opstellen om de ontwikkeling van zijn talenten te begeleiden.
• Nieuwe performantiedoelstellingen vastleggen.
• Een afsluitend gesprek voeren in geval de collega vertrekt.
Situatieschets: training om gesprekken te leren voeren voor het afsluiten van de integratie-/werkhervattingsperiode en om het opleidingsplan op te stellen.

Een succesvolle onboarding van uw medewerkers
Ref
7202406
Tarif
740€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Cette formation vous intéresse ?