Nouveau
Korte opleidingen

Rekruteringstechnieken

Initiatie
2 jours - 14 heures
Antwerpen

Wat moet u doen om u niet te vergissen?

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

 • Beheersen van de belangrijkste fasen van het rekruteringsgesprek.
 • De competenties van een kandidaat nagaan aan de hand van zijn cv en zijn professioneel traject.
 • Een rekruteringsgesprek structureren en een efficiënt rekruteringsgesprek voeren.


Concerned public

HR-verantwoordelijken, rekruteringsverantwoordelijken, managers.

Na afloop van de opleiding zal u in staat zijn om efficiënte gespreksacties en -methodes te voorzien.

Program

Rekruteringstechnieken

Het gesprek structureren

 • Het gesprek voorbereiden: de behoefte begrijpen in het licht van de doelstellingen van het bedrijf.
 • Kiezen voor een aanpak met meerdere evaluatietools en met meerdere tools.
 • De evaluatie van de persoonlijkheid integreren.
 • Feedback geven.

Het optimaliseren van uw communicatie tijdens een rekruteringsgesprek

 • Het rekruteringsgesprek: een communicatiesituatie.
 • De belemmeringen voor een goede communicatie tijdens een gesprek.

De gesprekstechnieken kennen

 • Een gespreksschema opstellen.

Praktische oefening: voorbereiding van uw gespreksschema.

 • Gebruik maken van de juiste luistertechnieken en non-verbaal taalgebruik.
 • Het gedrag van de kandidaat observeren.
 • De juiste vragen stellen.
 • De formulerings- en herformuleringstechnieken kennen.

Situatieschets: gesprekstraining: bekijken van video’s, uitwisselen van praktijkervaring, samenvatting van de verworvenheden.

De rekruteringsaanpak invoeren

 • De behoefte analyseren en de functie definiëren.
 • De kandidaten evalueren.
 • De beslissing nemen om te rekruteren.
 • Bespreking rekrutering en deontologie.
 • Een referentiehandleiding opstellen met modelvragen.
Rekruteringstechnieken
Ref
7202403
Pricing
1295€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?