Nouveau
Lange opleidingen

Overheidsopdrachten Competentietraject

Initiatie
5 jours - 35 heures
Antwerpen

De voornaamste competenties verwerven.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

  • De reglementering van overheidsopdrachten begrijpen.
  • Overlopen van de te volgen stappen en de te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens de volledige cyclus van een overheidsopdracht.


Concerned public

Iedereen die de verschillende stappen van de gunning tot de uitvoering wil beheersen.

Na afloop van de opleiding zal u in staat zijn om in alle veiligheid over te gaan tot de gunning en de uitvoering van de procedures van uw overheidsopdrachten.

Program

Inleiding in de overheidsopdrachten

  • Overlopen van het toepasselijk reglementair kader.
  • Definiëren van de voorafgaande voorwaarden voor het gunnen van de overheidsopdrachten.
  • De drempelwaarden en hun berekeningsregels kennen.
  • De voornaamste gunningsprocedures beheersen.
  • De kandidaturen en hun offertes onderzoeken: de gunningsprocedure, stap voor stap.
  • De procedure voltooien: de motivering, informeren van de inschrijvers en afsluiten van de overeenkomst.
  • Organiseren van een goede uitvoering van de opdracht.

2 dagen – 14 uren

Overheidsopdrachten Competentietraject
Ref
7201613
Pricing
2200€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?