Nouveau
À distance
Korte opleidingen

Een opleidingsplan ontwerpen en besturen

Initiatie
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Integreer permanent leren in de strategie van uw organisatie.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

 • De verschillende fasen van het management van permanent leren kennen en beheersen.
 • Een aanpak en tools uitwerken om de ontwikkeling van competenties te ondersteunen.
 • Alle medewerkers aansporen om permanent te leren.


Concerned public

Iedereen die verantwoordelijk is voor permanent leren in zijn organisatie: opleidingsverantwoordelijken, HR-verantwoordelijken en iedereen die betrokken is bij het opleidingsbeleid in zijn organisatie.

Na afloop van de opleiding zal u in staat zijn om in uw organisatie een geïntegreerd opleidingsbeleid te voorzien en te sturen, en om de impact te beoordelen van de opleidingen over de business, en over de ontwikkeling van de competenties.

Program

Een opleidingsplan ontwerpen en besturen

Het opleidingsplan uitwerken en in overeenstemming brengen met de strategie van uw organisatie

 • De verbanden in kaart brengen en versterken tussen het permanente opleidingsbeleid, het HR-beleid en de tevredenheid van de klanten/gebruikers.
 • De opleidingsnoden inventariseren en bovenaan de agenda plaatsen.
 • Het opleidingsplan opstellen.
 • De planning en de kosten voor de uitwerking ervan bepalen.
 • Lesvormen kiezen aangepast aan de beoogde doelstellingen en aan de cultuur van de organisatie.

Praktische oefening: de huidige en de beoogde situatie van het permanent opleidingsbeleid in uw organisatie identificeren.

Praktische oefening: een opleidingsplan uitwerken op basis van de geïnventariseerde noden en de vereiste budgettaire posten.

Het opleidingsplan valideren en promoten

 • Het opleidingsplan valideren bij verschillende beslissingsinstanties.
 • Doelgerichte communicatieacties voorzien om het opleidingsplan intern te promoten.
 • Lastenboeken uitwerken volgens vastgelegde criteria.

Praktische oefening: een overzicht maken van de verschillende partijen die betrokken zijn bij het permanente opleidingsproces.

Praktische oefening: een communicatieplan opstellen en een lastenboek opstellen om de dienstverleners te kiezen.

Het opleidingsplan invoeren en de return on learning evalueren

 • Definiëren van de voornaamste verwachte resultaten na afloop van elke opleidingsactie.
 • Dashboards maken en actualiseren voor de opvolging van de gerealiseerde opleidingsacties.
 • Ondersteunen van het doorgeven van de verworven opleidingskennis op het terrein.
 • Alle personeelsleden aansporen om opleidingen te blijven volgen, inclusief de laaggeschoolden, en de mensen met de meeste ervaring ...
 • Aanmoedigen om goede voorbeelden uit de praktijk uit te wisselen die aan bod kwamen tijdens de gevolgde opleidingen.
 • Evalueren van de opleidingsacties en de return on learningop het terrein.

Situatieschets: een dashboard ontwerpen voor de opvolging van de opleidingen en de aanpak herbekijken met betrekking tot de evaluatie van de verworven kennis na de opleiding.

Een opleidingsplan ontwerpen en besturen
Ref
7202401
Pricing
740€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Antwerpen
Coming Sessions
28 juin 2021
28-06-2021
01 oct. 2021
01-10-2021
Are you interested in this training ?