Actualiteitsconferenties

Grensoverschrijdende Fiscale Constructies

,
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes

Verplichtingen, risico's en strategieën: Welke aanpassingen zijn nodig, nuttig en mogelijk na de nieuwe wet tot omzetting van DAC6?

De wet van 20/12/2019 “tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie" wordt een feit.

Het is essentieel en dringend dat u de hoofdlijnen van uw verplichtingen kent. Maar wie is onderworpen aan de rapporteringsplicht in België? Welke constructies moet u aangeven?


Welke fiscale constructies zijn gestandaardiseerd en welke niet? Wanneer moet een constructie als agressief of "op maat gemaakt" worden beschouwd? Hoe moeten de verschillende "wezenskenmerken" worden geïnterpreteerd?


Meer in het algemeen, welke voorzichtigheid is geboden ten aanzien van banken die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar geen automatische informatie-uitwisseling plaatsvindt? Wat is de reactie op het gebruik van een buitenlandse rekening? Wat zijn de aandachtspunten voor bankiers en financiële spelers, in het bijzonder met betrekking tot de CRS? Wat is de regeling voor personen die gebonden zijn aan discretie of beroepsgeheim? Welke strategieën van vermogensbeheer dienen zich aan? De omzetting van "DAC 6" in nationaal recht doet tal van andere problemen rijzen.


Om antwoorden te vinden op al deze en uw vragen, kan u deelnemen aan een seminarie dat wordt gegeven door de belangrijkste Belgische experts op dit gebied. U krijgt goede raad en ontdekt de juiste methoden om dit te implementeren en profiteert van persoonlijke ondersteuning.

PDF programme conférence IFE BelgiqueDownload het programma van deze conferentie en ontdek onze sprekers

Nos intervenants
Alain Claes
Alain Claes
Partner - Gastdocent
Sherpa Law - Postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk, Fiscale Hogeschool
Dirk Coveliers
Dirk Coveliers
Advocaat
Julie Permeke
Julie Permeke
Senior Tax associate - Vrijwillige onderzoekster - Lid
Baker Mckenzie - VUB - International Fiscal Association (IFA)
Lars Vanneste
Lars Vanneste
Fiscaal adviseur - Praktijkassistent - Auteur
KBC - Rechtsfaculteit van Gent - (Aft, Fiskoloog, Intertax, Fiscale Actualiteit)
Linda Brosens
Linda Brosens
Professor Universiteit Antwerpen - Lid Antwerp Tax Academy - Expert Advisor International Tax Services
Philippe Vanclooster
Philippe Vanclooster
Tax Partner – PwC
Pieter Deré
Pieter Deré
Director
PWC
Concerned public

Concerned public

Bestuurders
Financieel, fiscaal, juridisch en boekhoudkundig verantwoordelijken
Belastingadviseurs
Bankjuristen en fiscalisten
Advocaten, consulenten, successieplanners, vermogensplanners, family offices
Notarissen
Verantwoordelijken van trustbedrijven
Accountants
Compliance Officers

Program

Grensoverschrijdende Fiscale Constructies

Inleiding

Internationale, Europese en Belgische contexten

 • Wat zijn de bijzonderheden van het Belgische regime?
 • Vergelijking: waar zijn de verschillen in omzetting in de andere lidstaten?
 • Wat kunnen we leren van het Engels geïnspireerde voorbeeld? Wat zijn de gevolgen van Brexit in dit opzicht,
 • Vergelijking met andere instrumenten op internationaal niveau (Verenigde Staten, Canada....)
 • Opsporing en afschrikeffect : de sleutelwoorden van de nieuwe openbaarmakingsregeling ?

Welke fiscale planningsstructuren moeten worden gemeld?

 • Is het systeem beperkt tot "grensoverschrijdende" constructies? Kunnen de lidstaten de richtlijn uitbreiden tot zuiver nationale constructies? Het voorbeeld van Polen en Duitsland.
 • Hoe zit het met vermogensplanning systemen (trust, stichting, levensverzekering, enz.)?
 • Hoe zit het met de overdracht van immateriële rechten aan een onderneming in Luxemburg/België, om te profiteren van het IP-regime?
 • Hoe zit het met intragroepsfinanciering structuren: is de betaling van rente aan een laagbelaste onderneming het doelwit?
 • Aandachtspunten in geval van succesvergoedingen / vertrouwelijkheidsclausuleHoe zit het met een schenking van effecten door een Belgische ingezetene voor een Nederlandse notaris?
 • Hoe zit het met de commercialisatie, door een Belgisch filiaal van een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij, van levensverzekeringsproducten van tak 23? Hoe zit het met de overname van bedrijven door een private equity fonds, de overname van verlieslatende bedrijven of betalingen aan een partnership? Hoe zit het met bestaande structuren van exotische bedrijven (BVI, Panama, Jersey...)? En wat gebeurt er als een bedrijf een groot deel van zijn activa of winsten overdraagt aan een buitenlands verbonden bedrijf?
 • Hoe zit het met het gebruik van entiteiten die gevestigd zijn in rechtsgebieden die niet gebonden zijn door overeenkomsten inzake automatische informatie-uitwisseling of met ontoereikende anti- witwasregelingen?
 • Het effect van verrekenprijzen bij grensoverschrijdende constructies
 • Quid met vastgoedprojecten via holdingvennootschappen (SOPARFI, Belgische of Nederlandse holding)

Wie moet de rapporteringsverplichting nakomen?

 • Wie zijn de betrokken intermediairs? Advocaten, accountants, belastingadviseurs, banken en adviseurs...
 • Wie kan er nog meer worden beschouwd als een "intermedirair" die bepaalde constructies moet melden? Werknemers van een bank, een trust, een belastingadviesbureau? Een holding of een treasury bedrijf? Wat als de intermediair niet in de Europese Unie is gevestigd (Zwitserse bank of advocaat)?
 • In-house fiscalisten: wat zijn hun verplichtingen / risico's? Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen?
 • Wat gebeurt er als er meerdere tussenpersonen zijn (advocaat, bankier, belastingadviseur, enz.)?
 • Wanneer moeten de belastingplichtigen (grote bedrijven, particulieren, enz.) de constructie zelf bij de belastingdienst aangeven?

Welke informatie en documenten moeten worden verstrekt? Wat zijn de termijnen? Verantwoordelijkheden en sancties?

 • Een indrukwekkende lijst met informatie die u naar de belastingdienst moet sturen
 • Hoe lang nadat de fiscale constructie is ontworpen?
 • Wanneer moet de eerste rapportering plaatsvinden?
 • Wat zijn de verantwoordelijkheden van de verschillende spelers?
 • Wat zijn de gevolgen voor de intermediair in geval van het niet rapporteren van een agressieve constructie?
 • Leidt de melding van een constructie tot een belastingcontrole of een fiscale navordering?

Enkele belangrijkse punten in bijlage IV van Richtlijn 2018/82

 • De « main benefit test »:
  • Een extra voorwaarde om bepaalde wezenskenmerken te activeren
  • Alle relevante feiten en omstandigheden
  • Mag redelijkerwijze een belastingvoordeel worden verwacht, welk belastingvoordeel?
 • Wezenskenmerk D: automatische uitwisseling van inlichtingen en uiteindelijk belang
  • De verwijzing naar het BEPS actiepunt 12 van de OESO
  • Een snelle blik op CRS
  • Uiteindelijk belang: een verwijzing naar de witwasrichtlijn (EU) 2015/849
 • Wezenskenmerk E: verrekenprijzen
 • Wat zijn unilaterale veilige havenregels?
 • Hoe moeilijk is het begrip "moeilijk te waarderen, immateriële activa" te begrijpen in het licht van de melding van grensoverschrijdende constructies?
 • In hoeverre kan hoofdstuk 9 van OECD « transfer pricing » richtsnoeren (over bedrijfsherstructureringen) een referentiepunt zijn voor de beoordeling van wezenskenmerk E.3?

Toekomstperspectieven voor advocaten, adviseurs en belastingadviseurs

 • Wat is de impact op de praktijk van advocaten, adviseurs en belastingadviseurs?
 • Hoe organiseren intermediairs/belastingplichtigen zich intern om aan deze nieuwe rapporteringsverplichtingen te voldoen?
 • Wat als de intermediair krachtens de nationale wetgeving van zijn lidstaat onder het beroepsgeheim valt. Hoe zit het met de advocaten en belastingadviseurs van de Big Four?
 • Voorbeeld van een contract tussen een advocaat en zijn cliënt
 • Toekomstperspectieven - creatie van nieuwe specifieke compliance-diensten?
 • Welke rol voor interne belastingspecialisten in banken/multinationals?
 • Overzicht van de jurisprudentie inzake het beroeps- en bankgeheim
 • Wat voorziet de Belgische (en internationale) rechtspraak tot op heden?
 • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende beroepen (advocaten, belastingadviseurs)?
 • Wat zegt de jurisprudentie ons over de indicatoren van belastingontduiking die het mogelijk maken het bankgeheim in België op te heffen?

Gevolgen voor het vermogensbeheer en toekomstige strategieën

 • Welke ‘click’ brengt dit teweeg?
 • Hoe rekening houden met de nieuwe verplichtingen?
 • Hoe de huidige fiscale optimalisatiemethoden veilig stellen?
 • Welke belastingontwijkingstechnieken kunnen als agressief of te verregaand beschouwd worden?
 • Welke constructies en fiscale optimalisaties kunnen we morgen verwachten?

 

 

Grensoverschrijdende Fiscale Constructies
241190
Pricing
You have exceeded the number of days proposed for this rate.
Your price : 0€ HT
If you have a discount code, please add it in the next step.
You are not available ?

Follow all the news of our conferences in this theme

A question ?
+32 (0)2 533 10 20
Contact us