Seminars

Overheidsopdrachten: verbeter uw praktijk

,
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes

De digitale transformatie & Lessen uit de rechtspraak

Ook overheidsopdrachten ontsnappen niet meer aan de digitale golf. Uit de praktijk van de overheidsopdrachten komen veel kwesties en vragen naar voren. Het beheersen van alle praktische aspecten van dematerialisatie is een uitdaging. Kwesties zoals nieuwe plaatsingsprocedures, elektronische indiening van de offerte, elektronische facturering of elektronische handtekeningen zijn dan ook steeds actueler.

Om uw operationele en juridische uitdagingen aan te gaan organiseert IFE by Abilways deze studiedag. Om uw vragen nauwkeurig te kunnen beantwoorden, wordt u ook uitgenodigd om ze vooraf naar ons op te sturen. Deze worden vervolgens geïntegreerd in de presentatie van onze experts.

In de namiddag zal de focus liggen op vraagstukken inzake onregelmatigheid, en dit aan de hand van de recenterechtspraak van de Raad van State (en in mindere mate de burgerlijke rechtscolleges). Op het eerste gezicht is die rechtspraak vaak bijzonder streng en formalistisch, maar een meer gedetailleerde lezing ervan leidt tot meer begrip voor de ingenomen standpunten – en maakt u dus ook beter klaar voor de volgende opdrachten.

Van de gelegenheid maken we gebruik om ook kort in te gaan op andere opmerkelijke uitspraken van de Raad van State, zodat u helemaal klaar bent voor een nieuw werkjaar met overheidsopdrachten.

Voormiddag verzorgd door:


Steven Van Garsse
Professor - UHASSELT & UNIVERSTITEIT ANTWERPEN
Vennoot

Simon Verhoeven - EQUATOR ADVOCATEN

Michel Renard – Manager Public Procurement – TUC RAIL

Namiddag verzorgd door:


Frank JUDO – Partner - LIEDEKERKE ADVOCATEN

Nos intervenants
Frank Judo
Advocaat vennoot
LIEDEKERKE WOLTERS WAELBROECK KIRKPATR
Steven VAN GARSSE
Uhasselt
Pour qui ?
Prérequis

Pour qui ?


Code dokélio :

PrérequisCompétences acquises:
Elektronische indiening, facturatie en handtekeningen in praktijk Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA): hoe maakt en gebruikt u het in de praktijk? Hoe omgaan met onregelmatigheden?

Programme

Overheidsopdrachten: verbeter uw praktijk

Dematerialisatie & digitalisering van overheidsopdrachten: uitdagingen (voormiddag)

Elektronische aanbestedingen: in welke gevallen?

 • Hoe sluipt de digitalisering door in het overheidsopdrachtenrecht
 • Op welke vlakken is er impact
 • Wat is het wettelijke regime van e-aanbesteding en wat zijn de uitzonderingen?
 • Elektronische facturatie: welke nieuwe verplichtingen voorzien door de nieuwe wet van 7 april 2019 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten?
 • Wie maakt zich zorgen?
 • Hoe gaat u in de praktijk te werk bij de overgang naar elektronische facturering?
 • Wat zijn de aandachtspunten met betrekking tot elektronische facturen?

Openbaarmaking van de procedure en uitwisselingen tot de indiening van de offertes

 • Welke toegang tot marktdocumenten?
 • Wat zijn de uitzonderingen op het beginsel van elektronische toegang tot aanbestedingsdocumenten?
 • Welke procedures zijn vrijgesteld
 • Welke communicatie tijdens de mededinging?
 • Verzoeken om verduidelijkingen, correcties en wijzigingen in het bestek, informatie over de stopzetting van de procedure.....
 • Zijn er nog andere vormen van communicatie mogelijk, waaronder mondelinge communicatie?
 • Wat zijn de gevolgen voor vertragingen en bij incidenten?
 • Quid met vertrouwelijkheid en openbaarheid van bestuur

Elektronische indiening van het aanbod

 • Welke keuzes kunnen aanbestedende diensten maken?
 • Wat zijn de toegestane uitzonderingen?
 • Welke aandachtspunten voor de elektronische handtekening?
 • In welke gevallen moeten elektronische handtekeningen worden gebruikt?
 • Welke valkuilen moet u vermijden ivm de elektronische handtekening?
 • Wie kan geldig tekenen?
 • Welke documenten moet u ondertekenen?
 • Uniform Europees Aanbestedingsdocument: hoe maakt u het en gebruikt u het in de praktijk?
 • Wat is de rechtspraak ?
 • Wat met self-cleaning
 • In welke gevallen moet u meerdere UEA's invoeren? Verdeling in percelen: is het nodig om een UEA per percel in te vullen?
 • Wat moet het UEA bevatten?
 • Wat bij tweestapsprocedures
 • Wat is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst met betrekking tot het UEA?
 • Wat als het UEA afwezig of onvolledig is? Wat gebeurt er als de certificaten en bewijsstukken bijvoorbeeld niet up-to-date zijn?
 • Wat is de geldigheid en mogelijke correcties als elementen van het UEA niet zijn ingevuld?
 • Hoe kunt u UEA's hergebruiken?
 • Moet het UEA worden ondertekend?
 • Is het UEA echt verplicht?

Wat is e-Procurement - Het Belgische antwoord

 • Het platform e-Procurement binnen het Belgische antwoord
 • Welke zijn de verschillende modules van het platform e-Procurement
 • Wat zijn de belangrijkste technische vereisten om een betrouwbare toegang tot het platform e-Procurement te verzekeren
 • Welke elektronische handtekeningen worden door het platform e-Procurement ondersteund
 • Elektronische handtekening van de offerte - aandachtspunten
 • Hoe een dossier creëren in e-Tendering?
 • Hoe de vertrouwelijkheid van offertes te beschermen?
 • De openingszitting: wat wordt geschrapt, wat blijft er over en de problemen waarmee rekening moet worden gehouden (geen elektronische handtekening, meerdere elektronische offerte van dezelfde inschrijver, mislukking…)

Praktische workshop en demonstraties

 • Toegangen tot het platform e-Procurement
 • Hoe een dossier vinden in e-Tendering?
 • Hoe uw deelname aan een dossier bevestigen?
 • Hoe een elektronische handtekeningen uittesten?
 • Voorbeeld van een elektronische offerte
 • Voorbeeld van een elektronische UEA
 • Hoe de indieningsrechten beheren?
 • Elektronische handtekening van de offerte – Hoe doet je dat?
 • Uitnodiging tot indienen van een offerte in een meerfasige procedure
 • Hoe indienen in een kwalificatiesysteem?
 • Hoe verloopt een openingssessie?
 • Hoe alle ingediende offertes downloaden?
 • Hoe een PV van opening genereren en tekenen?
 • Hoe de zichtbaarheid van een PV van opening wijzigen?
 • Hoe een PV van opening zoeken?
 • Communicatie met economische operatoren: Forum - Email

12u30 Lunch

Lessen uit de Rechtspraak inzake overheidsopdrachten (namiddag)

Welke stappen moet u ondernemen om prijzen en kosten te controleren?

 • Verbetering van de offertes: wat is de werkelijke bedoeling van de inschrijver? Hoe te werk gaan? RvS nr. 242.182 van 07/08/2018
 • Onderzoek van de abnormale prijzen: wat moet en wat mag?
 • Is een vergelijkende tabel voldoende?
 • Wat is de minimale inhoud van het administratief dossier?
 • Wat moet ik in het administratief dossier plaatsen?
 • Wat te doen bij een vermoeden van abnormale prijzen? Welke schriftelijke motiveringen moet de bieder geven?
 • Wat zijn de gevolgen in indien problemen rijzen met posten die niet verwaarloosbaar zijn?
 • Wat bij mededingings- of onderhandelingsprocedure? Hoe zit het met het specifieke geval van een vermoeden van abnormale prijzen? Wat zijn de aanvaarde rechtvaardigingen?
 • Welke analyse moet worden gemaakt van de gevraagde rechtvaardigingen?
 • Besluit van de aanbestedende dienst: welke zorg moet worden besteed aan de motivatie? RvS nr. 242.147 van 26/07/2018

Onregelmatigheden: waar moet u op letten?

 • Onderzoek van de regelmatigheid van de offertes: welke controleverplichting legt artikel 83 van de wet van 2016 op?
 • Wat houdt het begrip regelmatigheid in?
 • Hoe controleer of de milieuwetgeving, de sociale wetgeving en de arbeidswetgeving worden nageleefd?
 • Wat is het algemene kader van het nazicht?
 • Wat houdt het begrip substantiële onregelmatigheid in? Wat zijn de gevolgen? RvS nr. 242.951 van 14/11/2018
 • Gebruik van het verkeerde formulier
 • Gebruik van een onjuist BTW-tarief
 • Wanner een bieder te ondervragen? RvS nr. 242.166 van 31/07/2018
 • Doorlooptijd in werkdagen: welke vergelijking van aanbiedingen?
 • Ondertekening van een offerte
 • Hoe zit het met de onderhandelingen?
 • Hoe belangrijk is motivatie?

Wat we ook nog leren van de rechtspraak over overheidsopdrachten:

 • Contractwijzigingen en wijzigingen van de opdracht
 • Het concept zelf van overheidsopdrachten: RvS nr. 242.094 van 12/07/2018.
 • Duur van een overheidsopdracht: wanneer moet de motivering worden vastgesteld?
 • Gunningscriteria: RvS nr. 242.962 van 16/11/2018
 • Gebruik van veronderstelde hoeveelheden: welke methode voor de analyse van de offertes?

16u30 Afsluiting van de studiedag


Overheidsopdrachten: verbeter uw praktijk
241158
Tarif
Vous avez dépassé le nombre de jours proposés pour cette formation.
Votre tarif : 0€ HT
Si vous bénéficiez d'un code promo, veuillez l'indiquer à l'étape suivante.
Vous n'êtes pas disponible ?

Suivez toute l'actualité de nos conférences dans ce domaine

Une question ?
+32 (0)2 533 10 20
Nous contacter