Korte opleidingen

Bodemverontreiniging en -sanering

Initiatie
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Juridische aspecten in Vlaanderen.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

• Een duidelijk beeld krijgen van het Vlaams juridisch kader en de aansprakelijkheden inzake bodemverontreiniging, met inbegrip van recente en toekomstige ontwikkelingen.
• Risico's vermijden of beperken bij de overdracht, verwerving of ontwikkeling van verontreinigde gronden.

Concerned public

Iedereen die vastgoed beheert of ontwikkelt en iedereen die over deze materie advies of bijstand verleent, zowel voor de privé- als de publieke sector.

Aan het einde van de opleiding verwerft u een grondige kennis van het beheer en de ontwikkeling van (verontreinigde) gronden in het Vlaams Gewest, in het bijzonder bij overdracht, verwerving en ontwikkeling.

Program

Bodemverontreiniging en -sanering

Algemeen overzicht basiswetgeving (bodemdecreet, Vlarebo)

Basisbegrippen en definities
Definitie van een grond en een risico-grond.
• Historische, nieuwe of gemengde bodemverontreiniging.

Verplichtingen bij overdracht van gronden
Transacties als een overdracht.
• Deadline aanvraag bodemattest.
• Uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek.
• Gewone en versnelde overdrachtsprocedure.

De verschillende onderzoeksverplichtingen
Periodieke onderzoeksplichten.
• Bodemonderzoek bij aanvang van exploitatie.
• Eenmalig OBO bij gedwongen mede-eigendom.
• Sluiting van risico-inrichting.
• Faillissement.
• Aanwijzingen van ernstige bodemverontreiniging.

Saneringsplicht
De personen die voor sanering plichtig zijn.
• De gronden die saneringsplichtig zijn.
• Onderscheid tussen saneringsplicht en saneringsaansprakelijkheid.
• Vrijstelling van saneringsplicht (aanvraag, voorwaarden, beroepsmogelijkheden).

Verloop bodemsanering
Decretale verplichtingen (oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, bodemsaeringsproject).
• Overzicht bodemsaneringstechnieken.

Varia
Aanpak vermengde bodemverontreiniging.
• Schadegevallen.
• Cofinanciering van bodemsaneringswerken.
• Grondverzet.
• Bodem en faillissement.
• Brownfieldconvenanten.
• Bodemsaneringsfondsen (Bofas, Vlabotex...).

Bodemverontreiniging en -sanering
Ref
7191707
Pricing
730€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?