Lange opleidingen

Teams -en projectenmanagement

Initiatie
15 jours - 105 heures
Antwerpen

Uw projecten op strategische, organisatorische en relationele wijze beheren.

Objectifs
Pour qui ?
Prérequis
Compétences acquises

Objectifs

• Met impact communiceren met de ploeg, de hiërarchie en de klanten.
• De goede 'manager' houdingen aannemen volgens de situaties.
• Individueel/collectief motiveren.
• Zich goed voelen, goed in zijn rol zijn.

Pour qui ?

• Projectleiders, managers van transversale projecten.
• Zakenmensen en alle personen betrokken bij het opstel van een project die human resources vergt.

PrérequisCompétences acquises:
Aan het einde van deze opleiding zal u uw heel project beter kunnen leiden, door uw teamleden juister in te zetten en de communicatie rond de resultaten beter te laten verlopen.
Aan het einde van deze opleiding zal u uw heel project beter kunnen leiden, door uw teamleden juister in te zetten en de communicatie rond de resultaten beter te laten verlopen.

Programme

Teams -en projectenmanagement

Het belang van het beheer van projecten
• Project & projectsoorten.
• Gouden driehoek van een project
• Is mijn project een project?
• Succes- en mislukkingsfactoren.
• De 2+4+1 fase van een project.
• Doelstellingen formuleren volgens SMART.
• Een project managen in 5 fasen.
• Het kader en de doelstellingen bepalen.
• Methodisch plannen: PERT: GANTT.
• De werktuigen van kwaliteit: SWOT-analyse, PDCA, Deming-cirkel, IWASAKI-diagram, Pareto-principe, 5W&2H-vragen.
Praktijkoefening: 7 voorwaarden en criteria van formulering.
Praktijkoefening: in beeld brengen van een eigen project met behulp van post-it’s.

Met impact communiceren
• Communicatieproces.
• Realiteit & perceptie.
• Actief luisteren.
• 10 sleutels.
• Vraagstelling.
• Begrip tonen.
• Communicatiekanalen.
• Non-verbaal.
• Feedback & assertiviteit.
• BUSS-methode.
• Verdedigen van standpunt.
Zelf-diagnose test: wat voor soort luisteraar ben ik?
Assertiviteitstest.

De teams beheren
• Slaagcriteria van een ploeg.
• Verschil tussen ploeg en team.
• Managen versus leiden.
• Succesfactoren van een team.
• Ontwikkelingsstappen van Tuckman.
• Rollen van een ploeg volgens Belbin.
• Kwaliteiten van een team.
• Situatiemanagement.
Praktijkoefening: Scannen van het eigen team volgens taakmaturiteit en psychologische maturiteit.
Praktijkoefening: Prioriteiten bepalen.

De inzet motiveren en oprichten
• De motivatie volgens Khaler, McGregor, Maslow, Hersberg & Vroom.
• 10 geboden om een team te motiveren.
• De 4 componenten van een competentie.
• STAR(R)-methode.
• De intentie-actie-effect curve.
• De aanpassing om de inzet te verwezenlijken.
• Het coachen van het team.

De besturing in 3 stappen en 8 sleutels
• Stap 1: A.V.A.N.C.E.: Analyseren, Visie, Actie, Negotiëren, Communicatie, Evaluatie.
• Stap 2: Langdurig ontwikkelen.
• Stap 3: Durven.

Creatie van het persoonlijk Road-book
Praktijkoefening: mijn best practices als People & Project Manager.
Praktijkoefening: fiches « geheugenoproep ».

Teams -en projectenmanagement

Het belang van het beheer van projecten
• Project & projectsoorten.
• Gouden driehoek van een project
• Is mijn project een project?
• Succes- en mislukkingsfactoren.
• De 2+4+1 fase van een project.
• Doelstellingen formuleren volgens SMART.
• Een project managen in 5 fasen.
• Het kader en de doelstellingen bepalen.
• Methodisch plannen: PERT: GANTT.
• De werktuigen van kwaliteit: SWOT-analyse, PDCA, Deming-cirkel, IWASAKI-diagram, Pareto-principe, 5W&2H-vragen.
Praktijkoefening: 7 voorwaarden en criteria van formulering.
Praktijkoefening: in beeld brengen van een eigen project met behulp van post-it’s.

Met impact communiceren
• Communicatieproces.
• Realiteit & perceptie.
• Actief luisteren.
• 10 sleutels.
• Vraagstelling.
• Begrip tonen.
• Communicatiekanalen.
• Non-verbaal.
• Feedback & assertiviteit.
• BUSS-methode.
• Verdedigen van standpunt.
Zelf-diagnose test: wat voor soort luisteraar ben ik?
Assertiviteitstest.

De teams beheren
• Slaagcriteria van een ploeg.
• Verschil tussen ploeg en team.
• Managen versus leiden.
• Succesfactoren van een team.
• Ontwikkelingsstappen van Tuckman.
• Rollen van een ploeg volgens Belbin.
• Kwaliteiten van een team.
• Situatiemanagement.
Praktijkoefening: Scannen van het eigen team volgens taakmaturiteit en psychologische maturiteit.
Praktijkoefening: Prioriteiten bepalen.

De inzet motiveren en oprichten
• De motivatie volgens Khaler, McGregor, Maslow, Hersberg & Vroom.
• 10 geboden om een team te motiveren.
• De 4 componenten van een competentie.
• STAR(R)-methode.
• De intentie-actie-effect curve.
• De aanpassing om de inzet te verwezenlijken.
• Het coachen van het team.

De besturing in 3 stappen en 8 sleutels
• Stap 1: A.V.A.N.C.E.: Analyseren, Visie, Actie, Negotiëren, Communicatie, Evaluatie.
• Stap 2: Langdurig ontwikkelen.
• Stap 3: Durven.

Creatie van het persoonlijk Road-book
Praktijkoefening: mijn best practices als People & Project Manager.
Praktijkoefening: fiches « geheugenoproep ».

Teams -en projectenmanagement

Het belang van het beheer van projecten
• Project & projectsoorten.
• Gouden driehoek van een project
• Is mijn project een project?
• Succes- en mislukkingsfactoren.
• De 2+4+1 fase van een project.
• Doelstellingen formuleren volgens SMART.
• Een project managen in 5 fasen.
• Het kader en de doelstellingen bepalen.
• Methodisch plannen: PERT: GANTT.
• De werktuigen van kwaliteit: SWOT-analyse, PDCA, Deming-cirkel, IWASAKI-diagram, Pareto-principe, 5W&2H-vragen.
Praktijkoefening: 7 voorwaarden en criteria van formulering.
Praktijkoefening: in beeld brengen van een eigen project met behulp van post-it’s.

Met impact communiceren
• Communicatieproces.
• Realiteit & perceptie.
• Actief luisteren.
• 10 sleutels.
• Vraagstelling.
• Begrip tonen.
• Communicatiekanalen.
• Non-verbaal.
• Feedback & assertiviteit.
• BUSS-methode.
• Verdedigen van standpunt.
Zelf-diagnose test: wat voor soort luisteraar ben ik?
Assertiviteitstest.

De teams beheren
• Slaagcriteria van een ploeg.
• Verschil tussen ploeg en team.
• Managen versus leiden.
• Succesfactoren van een team.
• Ontwikkelingsstappen van Tuckman.
• Rollen van een ploeg volgens Belbin.
• Kwaliteiten van een team.
• Situatiemanagement.
Praktijkoefening: Scannen van het eigen team volgens taakmaturiteit en psychologische maturiteit.
Praktijkoefening: Prioriteiten bepalen.

De inzet motiveren en oprichten
• De motivatie volgens Khaler, McGregor, Maslow, Hersberg & Vroom.
• 10 geboden om een team te motiveren.
• De 4 componenten van een competentie.
• STAR(R)-methode.
• De intentie-actie-effect curve.
• De aanpassing om de inzet te verwezenlijken.
• Het coachen van het team.

De besturing in 3 stappen en 8 sleutels
• Stap 1: A.V.A.N.C.E.: Analyseren, Visie, Actie, Negotiëren, Communicatie, Evaluatie.
• Stap 2: Langdurig ontwikkelen.
• Stap 3: Durven.

Creatie van het persoonlijk Road-book
Praktijkoefening: mijn best practices als People & Project Manager.
Praktijkoefening: fiches « geheugenoproep ».

Teams -en projectenmanagement
Ref
7190418
Tarif
2525€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Cette formation vous intéresse ?