Korte opleidingen

Ruimtelijke planning

Expertise
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Het beheersen en optimaliseren in praktijk.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

Een volledig overzicht geven van en inzicht geven in de Vlaamse regelgeving en praktijk inzake ruimtelijke planning, met inbegrip van de meest recente evoluties en ontwikkelingen.

Concerned public

Iedereen die met vastgoed te maken heeft, zowel in de privé- als in de publieke sector.

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn het begrip ruimtelijke ordening kunnen invullen, de techniek van structuurplanning begrijpen en de basis kennen van de stedenbouwhandhaving.

Program

Ruimtelijke planning

Ruimtelijke beleidsplanning en uitvoeringsplanning beschrijven
• De relevantie van de ruimtelijke structuurplanning voor de vastgoedpraktijk, zowel vandaag als morgen. Daarbij wordt ook ingegaan op de modernisering van de structuurplannen in de vorm van de toekomstige “beleidsplannen”.
• De principes uit de ruimtelijke structuurplanning / beleidsplanning omgezet in het RUP's.
• De sterktes en zwaktes van de planningsmethodiek die erin bestaat dat RUP's moeten (kunnen) worden ingepast in de bestaande ruimtelijke structuurplannen / beleidsplannen.

De stedenbouwkundige en bestemmingsvoorschriften analyseren
• De regeling van het RUP.
• De rol van het subsidiariteitsbeginsel.
• De rechtszekerheid van de RUP’s – De betaling van de tol bij het begaan van onzorgvuldigheden in de opmaakprocedure van een RUP.
• De do's and don'ts bij het opvolgen en afronden van de procedure tot het opstellen van een RUP.

De stedenbouwkundige en bestemmingsvoorschriften begrijpen
• Belangrijke stedenbouwkundige voorschriften komen voor in de actuele ruimtelijke ordeningsplannen.
• Welke bijzonderheden zijn er te melden over de betekenis en invulling van bestemmingen zoals woongebied, woonuitbreidingsgebied, industriegebied en bedrijvenzone, agrarische gebied.
Praktijkoefening: de actuele stand van de rechtspraak inzake deze bestemmingsvoorschriften.

Ruimtelijke planning
Ref
7191701
Pricing
770€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?