À distance
Korte opleidingen

Geschillen bij overheidsopdrachten

Expertise
1 jour - 7 heures
Antwerpen

De plaatsingsprocedures optimaliseren om geschillen te voorkomen.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

  • Een grondige kennis verwerven van enkele essentiële bepalingen uit de regelgeving inzake overheidsopdrachten om geschillen te voorkomen of te beheersen.
  • Een volledig administratief en financieel beheer garanderen.


Concerned public

Verantwoordelijken voor opdrachten, inkopers, opstellers, technici en beheerders.

Aan het einde van de opleiding zal u een reflex ontwikkeld hebben om bij uw gunningsbeslissingen rekening te houden met mogelijke betwistingen en vooruit te lopen op mogelijke tegenargumenten van ongelukkige bieders.

Program

Geschillen bij overheidsopdrachten

Precontractuele geschillen tijdens de selectiefase
• Toegangsrecht: wanneer kandidaten uitsluiten?
• Probleempunten inzake erkenning voor opdrachten van werken.
• Selectiecriteria: omschrijving, drempels, etc.
• Hoe kan beroep worden gedaan op derden?
• Wat met onvolledige kandidaatstellingen?
• Opmaak van de selectiebeslissing: motivering en kennisgeving.

Valkuilen bij de opmaak en analyse van de gunningsbeslissing
• Prijsonderzoek, abnormale prijzen en motiveringsverplichting: bron van vele betwistingen.
• Formele en materiële onregelmatigheid: hoe streng te beoordelen?
• Wat met onrechtmatige besteksbepalingen?
• Subcriteria versus beoordelingselementen: waar ligt het onderscheid?
Praktijkoefening: analyse en toelichting bij recente uitspraken van het Europees Hof van Justitie, de Raad van State en burgerlijke rechtbanken (selectie en gunning).

De risico's op geschillen bij de gunning van een overheidsopdracht beheren
• De spoedprocedures kennen: de administratieve en gerechtelijke kortgedingen.
• Wijze van kennisgeving, standstill en problematiek van vertrouwelijkheid.
• Andere procedures ten gevolge van foutieve gunning: schadevergoeding, onverbindend verklaring, etc.
• De onregelmatigheid van de opdracht en haar gevolgen voor het gesloten contract beoordelen.

De uit de uitvoering van de opdracht voortvloeiende risico's op geschillen analyseren
• De risico's van de uitvoering bepalen: onvoorziene omstandigheden, fouten/nalatigheden van het bestuur?
• De tekortkomingen van de opdrachtnemer onderzoeken en de toepassing van ambtshalve maatregelen.
Praktijkoefening: analyse en toelichting van situaties.

Geschillen bij overheidsopdrachten
Ref
7191607
Pricing
770€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Antwerpen
Coming Sessions
01 oct. 2021
01-10-2021
15 déc. 2021
15-12-2021
Are you interested in this training ?