Korte opleidingen

De succesvolle uitvoering van overheidsopdrachten

Expertise
2 jours - 14 heures
Antwerpen

Een praktijkgerichte benadering m.b.t. een planmatige administratieve en financiële opvolging.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

  • Een grondige kennis van de praktijk en het rechtskader verwerven m.b.t. de uitvoering van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.
  • Een planmatige aanpak verwerven voor de omgang met technische en financiële problemen.


Concerned public

Juridische, financiële en technische verantwoordelijken die betrokken zijn bij de uitvoering van overheidsopdrachten.

Aan het einde van de opleiding zal u alle sleutels verkrijgen om de uitvoering en de financiële follow-up van uw markten tot een goed einde te brengen

Program

De succesvolle uitvoering van overheidsopdrachten

Het wettelijke kader afbakenen
• De wetgeving toepasselijk situeren op de uitvoering van overheidsopdrachten (AUR 2013 versus het nieuwe KB-uitvoering).
• Toepassingsgebied.
• Structuur wetgeving: gemeenschappelijke bepalingen en gedifferentieerde aanpak voor werken, leveringen en diensten.

De verificatie- en betalingsprocedure analyseren
• De verificatie- en betalingstermijnen.
• Onderscheid tussen voorschotten en efficiënte verwerking daarvan, betalingen in mindering en verrekeningen.
• De prijsherzieningsformules.
• Het spel van de vermoedelijke hoeveelheden.
• De gevolgen van laattijdige betalingen.

Financiële garanties waarborgen
• Verplichte en facultatieve verzekeringen.
• De borgtocht.

De opdracht wijzigen
• De omvang en grenzen van de bevoegdheid van het bestuur om eenzijdige wijzigingen door te Voeren.
• Specifieke kenmerken naar gelang de opdrachtcategorieën.
• De prijs van de prestatie vaststellen ingeval van wijzigingen.
• De prijsherziening.

De rol van de onderaannemers begrijpen
• De toelaatbaarheid en vervanging van onderaannemers.
• De rechtstreekse vordering.
• De prijsherziening van de onderaanneming.

Actiemiddelen van het bestuur bij ingebreke blijven van de opdrachtnemer en verweermiddelen
• Keuringen en toezicht door de leidende ambtenaar.
• Het PV van ingebrekestelling.
• Straffen en boeten, de berekening en de teruggave ervan.
• Maatregelen van ambtswege.
• Kortingen wegens minderwaarde.

Klachten en verzoeken van de opdrachtnemer bepalen
• Meldingsplichten.
• Indieningstermijnen voor verzoeken tot termijnverlenging, schadeloosstellingen en herziening van de opdracht.
• Feiten en omstandigheden ten laste van het bestuur.
• Onvoorziene omstandigheden.
• Schorsingen van de opdracht.
• Verjarings- en dagvaardingstermijnen.

De opdracht finaliseren
• Voorlopige en definitieve oplevering.
• De waarborgtermijn.
• Aansprakelijkheden na voorlopige en definitieve oplevering.

De succesvolle uitvoering van overheidsopdrachten
Ref
7191605
Pricing
1280€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?