À distance
Korte opleidingen

Analyseren van kandidaturen en offertes

Initiatie
2 jours - 14 heures
Antwerpen

Rekening houden met de criteria.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

Selectie- en gunningscriteria opnemen in de voorbereiding van het dossier. Een analyseschema van de kandidaturen en offertes samenstellen. Gemotiveerde selectie- en gunningsbeslissingen opstellen.

Concerned public

Verantwoordelijken van opdrachten, inkopers, opstellers, technici en beheerders, belast met de analyse van kandidaturen en/of offertes.

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn om de voorwaarden inzake het toegangsrecht, de kwalitatieve selectie en de gunning op te stellen, rekening houdend met de eigenschappen van de opdracht, en de vergelijking van de offertes uit te voeren op grond van de door u opgestelde voorwaarden.

Program

Analyseren van kandidaturen en offertes

De uitsluitingsgronden en de kwalitatieve selectiecriteria analyseren
• (Niet-) Verplichte uitvoeringsmotieven en selectiecriteria begrijpen inzake de wet van 17/06/2016.
• Rekening houden met het dossier van corrigerende maatregelen.
• Bepalen welke documenten vereist zijn: waarde van het UEA.
• Vaststellen welke personen aan de criteria moeten voldoen.
Praktijkoefening: selectiecriteria onderzoeken en opstellen.

De selectie van de kandidaturen voorbereiden
• De opening en analyse van de kandidaturen organiseren.
• Het recht op informatie van de aanbestedende dienst bepalen.
• De beslissing nemen en reageren op het instellen van verhaal.
Praktijkoefening: een gemotiveerde selectiebeslissing opstellen.

De voorwaarden voor de gunning van de opdracht kennen
• Analyseren en wegen van de gunningscriteria en -subcriteria.
• Beoordeling van de toegelaten en verboden technische specificaties.
• De mogelijkheid te refereren naar labels.
• Selecteren van varianten en verplichte en toegelaten opties.
• Onderscheid maken tussen de verschillende opdrachten.
Praktijkoefening: evaluatie en opstellen van clausules betreffende de gunningsvoorwaarden van de opdracht.

Offertes analyseren en de opdracht gunnen
• Opsporen en behandelen van abnormaal lage inschrijvingen.
• De regelmatigheid van offertes onderzoeken en ze rangschikken.
• De speelruimte bepalen in geval van een onderhandelingsprocedure.
Praktijkoefening: motiveren van een toekenningsbeslissing.

Analyseren van kandidaturen en offertes
Ref
7191604
Pricing
1280€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Antwerpen
Coming Sessions
20 et 21 sept. 2021
20-09-2021
21-09-2021
29 et 30 nov. 2021
29-11-2021
30-11-2021
Are you interested in this training ?