À distance
Korte opleidingen

Het bestek

Expertise
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Van behoefteanalyse tot het formuleren van een correct bestek.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

Behoeften van de aanbestedende overheid identificeren en vertalen in een sluitende bestektekst zonder onregelmatigheden, onduidelijkheden en/of onjuistheden.

Concerned public

Iedereen die betrokken is bij overheidsaankopen, inzonderheid, ieder die betrokken is bij het opstellen van bestekken in het kader van overheidsopdrachtenprocedures.

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn een reglementair bestek op te maken teneinde over zoveel mogelijke juridische waarborgen te beschikken bij de gunning van een overheidsopdracht.

Program

Het bestek

Een bestek opstellen – waar te beginnen
• Identificeren van de behoeften.
• Marktverkenning en de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door potentiële inschrijvers.
• Keuze voor de meest geschikte plaatsingsprocedure in functie van de behoeften: open en beperkte aanbesteding, onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking, concurrentiedialoog, met aandacht voor de nieuwe plaatsingsprocedures.
• De indiening van de offertes.

Analyse van het toepassingsgebied van de algemene uitvoeringsregels vervat in het KB Uitvoering
• De structuur van de reglementering.
• De voorwaarden waaraan het bestek kan afwijken van de uitvoeringsregels: motiveer deze afwijking.

De essentiële clausules van het bestek analyseren
• Uitsluitingsgronden: de (nieuwe) verplichte en facultatieve gevallen volgens de wet van 17/06/2016.
• Kwalitatieve selectie en het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
• Gunningscriteria: de keuze, de weging en de beoordelingsmethode.
• Regelmatigheid van de offerte.
• Sociale en milieuclausules.
Praktijkoefening: formuleren en analyseren van clausules in het voordeel van de aanbestedende overheid: boetes, auteursrechten, enz…

Beroepsmogelijkheden ingeval van onregelmatigheden in het bestek
• Omgaan met onwettige bestekclausules vóór het indienen van een offerte.
• Beroepsmogelijkheden van een onterecht geweerde inschrijver.

Het bestek
Ref
7191603
Pricing
770€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Antwerpen
Coming Sessions
01 sept. 2021
01-09-2021
17 nov. 2021
17-11-2021
Are you interested in this training ?