Best of
Korte opleidingen

De essentie van overheidsopdrachten

Initiatie
2 jours - 14 heures
Antwerpen

Twee dagen om het regelgevend kader over overheidsopdrachten onder de knie te krijgen.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises

Objectifs

Dankzij de expertise van de docenten wordt u in de mogelijkheid gesteld om in de praktijk betere beslissingen te nemen en sneller problemen te detecteren.

Pour qui ?

Elke persoon die kennis wil maken met de wetgeving overheidsopdrachten en die een basiskennis wenst te verwerven.

Aan het einde van de opleiding zal u de belangrijkste elementen inzake overheidsopdrachten kunnen toepassen tijdens zowel de plaatsingsprocedure als de uitvoering van de opdracht.

Programme

De essentie van overheidsopdrachten

De toepasselijke wetgeving overlopen

Het toepassingsgebied definiëren
• Definitie en analyse van de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State.

De verschillende plaatsingsprocedures beschrijven
• De meest voorkomende plaatsingsprocedures definiëren, voor- en nadelen.
• Beheersing van de nieuwe terminologie ingevoerd door de hervorming.

Kandidaturen en offertes onderzoeken: de plaatsingsprocedure stap voor stap
• Uitsluitingsgrond en kwalitatieve selectie: nieuwigheden.
• Offertes analyseren en vergelijken: impact van varianten, opties en loten op de evaluatieprocedure.
• De begunstigde kiezen.

De beslissing nemen en uitvoeren: motivering, informatie aan de inschrijvers en sluiten van de opdracht
• Informatie- en motivatieverplichtingen en sluiten van de opdracht.
Case study: herziening van een gemotiveerde gunningsbeslissing: wat mag en wat niet!

De rechtsbescherming beschrijven
• Bijzonder systeem van rechtsbescherming voor de niet-gekozen ondernemingen.
• Standstill-procedure.

Een goede uitvoering organiseren
• Gestanddoeningstermijn.
• Toepassing en verplichting overheidsopdrachtenregels.
• Kan de overeenkomst gewijzigd worden?
• Wat zijn de middelen bij klachten en incidenten?
• Verschillende stappen van het betalingssysteem.
• Optreden overheid: hoe en welke maatregelen?

De essentie van overheidsopdrachten
Ref
7191601
Tarif
1280€ HT
1135€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Cette formation vous intéresse ?