Korte opleidingen

Contracten voor Cloud Computing opstellen

Expertise
0,57 jour - 4 heures
Antwerpen

Identificeren van de risico's en deze beheersen.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

• De risico's identificeren en beheersen van de diensten van Cloud Computing.

Concerned public

• Bedrijfsjuristen of administratiejuristen, ITverantwoordelijken en CIO’s, verantwoordelijken van algemene diensten en aankoopdiensten.

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn om de specifieke risico's te identificeren en de voorwaarden van Cloud Computing contracten te onderhandelen.

Program

Contracten voor Cloud Computing opstellen

Cloud Computing gebruiken uw ondernemingsactiviteit
• De kenmerken identificeren van 'Cloud' diensten.
• De technische, commerciële en juridische uitdagingen afbakenen.

De kernpunten van Cloud-contracten beheersen
• De aansprakelijkheidsclausule analyseren: inspanningsverbintenis of resultaatsverbintenis, (on)rechtstreekse schade.
• De zin van garantieclausules nagaan: kwaliteit van dienstverlening, ontwikkeling, certificering van de dienstverlener (bijv. ISO 27001-norm).
• De transitie- en retransitie-clausules begrijpen (omkeerbaarheid, migratie).
• Voorzien in boetebedingen en service levels.

Persoonlijke gegevens beheren
• De geldende wetgeving op Belgisch en Europees vlak bekijken alsook de gegevensoverdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU.
Toepassingsoefening: opstellen van clausules voor de terbeschikkingstelling van persoonlijke gegevens.

Intellectuele eigendom veilig stellen
• Auteursrechten en bescherming van knowhow van de leverancier.
Rollenspel: analyse en onderhandeling van een Cloud-contract.

Contracten voor Cloud Computing opstellen
Ref
7191509
Pricing
450€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?