Korte opleidingen

Contractenrecht voor niet-specialisten

Initiatie
2 jours - 14 heures
Antwerpen

Alle stappen voor het opstellen van een correcte overeenkomst.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises

Objectifs

• De juridische risico’s kennen door de redactie van gepaste clausules.
• Het vermijden en het beheren van geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van het contract.

Pour qui ?

• Juridische raadgevers, inkopers, verkopers, projectverantwoordelijken, kaderleden en bedrijfsleiders betrokken bij de opstelling van contracten.

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn om de verschillende stappen van de duur en opmaak van het contract te begrijpen alsook concrete oplossingen voor te leggen bij voorkomende problemen.

Programme

Contractenrecht voor niet-specialisten

De basisbeginselen van het contractenrecht begrijpen
• De verschillende categorieën van overeenkomsten en hun implicaties in de commerciële ondernemingspraktijk identificeren.

De onderhandelingen omkaderen
• De rechten en plichten die uit onderhandelingen voortvloeien bepalen.
• Nuttige en verplichte documenten identificeren.
• De verantwoordelijkheid van onderhandelaars inschatten.
Praktijkoefening: de gevolgen van verborgen en onjuiste informatie bepalen. 

De sleutels tot het goed opstellen van het contract
• De contractuele logica nagaan.
• De algemene voorwaarden gebruiken.
Praktijkoefening: het wijselijk kiezen van de toepasbare wet, het goed opstellen van beëindigings- en aansprakelijkheidsclausules, clausules die de verjaring beperken, …

De uitvoering van het contract controleren
• Overmacht, verandering van omstandigheden en prijsaanpassing voorzien.
• Het hoofd bieden aan een in gebreke gebleven schuldenaar.
• Zijn eigen aansprakelijkheid meten bij de niet-uitvoering van het contract.
Praktijkoefening: het opstellen van een ingebrekestelling en een antwoordbrief. 

De verbreking van het contract anticiperen
• Een einde stellen aan het contract.
• De beëindiging van het contract beheren.
Praktijkoefening: niet-concurrentiebedingen, het lot van intellectuele eigendomsrechten, vertrouwelijkheidclausules, … 

Enkele symboolcontracten uit de ondernemingspraktijk
• De overdracht van de onderneming: overdracht van handelszaak en overdracht van aandelen.
• Zijn handelsrelaties omkaderen: verkoop, handelsagentuur, concessies, franchise.
• Met zijn dienstverleners omgaan: aannemingsovereenkomsten buiten de bouw.
• Zijn activiteiten uitbaten: handelshuur en kantoorhuur.
• Zijn activiteiten financieren: kredietovereenkomsten.

 

Nos intervenants
Sari Depreeuw
Sari Depreeuw
Advocaat
DALDEWOLF
Contractenrecht voor niet-specialisten
Ref
7191505
Tarif
1295€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Cette formation vous intéresse ?