Korte opleidingen

De taken van de bestuurder

Expertise
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Zijn bevoegdheden en plichten analyseren.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

• De verschillende organisatiemethoden van het bedrijfsbeheer verwerken, zowel theoretisch als praktisch.
• De aansprakelijkheden van bestuurders tegenover derden, het bedrijf en de aandeelhouders alsook de moeilijkheden ervan begrijpen.

Concerned public

• Bestuurders, zaakvoerders, aandeelhouders en bedrijfsjuristen.

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn de uitoefening van een bestuurdersmandaat in een venootschap beheersen.

Program

De taken van de bestuurder

De twee meest courante vennootschapsvormen
• NV.
• BVBA.

De algemene principes van de vertegenwoordiging van de vennootschap door het bestuursorgaan
• Organieke vertegenwoordiging bij vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (prokura).
• Onderscheid tussen BVBA en NV op het vlak van het bestuursorgaan.

Juridische kwalificatie van de verhouding vennootschap en bestuursorgaan

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan: onderscheid interne en externe bevoegdheden
• Intern functioneren van het bestuursorgaan: verhouding tussen het bestuursorgaan, de algemene vergadering en het vennootschapsbelang
• Extern functioneren van het bestuursorgaan: verhouding tussen het bestuursorgaan en derden.
• Rechten en plichten van het bestuursorgaan.

Benoeming en ontslag van de leden van het bestuursorgaan
• Samenstelling (aantal leden) van het bestuursorgaan.
• Duurtijd van het mandaat.
• Benoeming bij oprichting, exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering en coöptatie.
• Beëindiging van het bestuursmandaat: vennootschapsrechtelijke en verbintenisrechtelijke aspecten.

De aansprakelijkheid van bestuurders analyseren
• Bestuursfouten.
• Schending van de statuten of het wetboek van vennootschappen.
• Schending van de algemene zorgvuldigheidsnorm.
• Bijzondere faillissementsaansprakelijkheid: kennelijk grove fout: toelichting - praktische analyse (vgl. bijzondere faillissementsaansprakelijkheid tav RSZ) - specifieke toepassingen uit de rechtspraak.
• Strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheidsverzekering en vrijwaringsovereenkomsten

Praktische tips en preventie

De taken van de bestuurder
Ref
7191508
Pricing
860€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?