Best of
Korte opleidingen

De raad van bestuur

Expertise
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Zijn werking analyseren en zijn bevoegdheden bepalen.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

De regels, het functioneren en de verdeling van de bevoegdheden in de raad van bestuur beheersen.
De bewegingsruimte en de mogelijke aanpassingen analyseren.

Concerned public

Bestuurders, aandeelhouders, juristen.

Aan het einde van de opleiding, zal u in staat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een bestuurder goed weten te onderscheiden; weten welke formaliteiten vereist zijn bij de benoeming en het ontslag van de bestuurder; een managementovereenkomst kunnen opstellen, met clausules die de vergoeding bepalen, de confidentialiteit...; de bestuurder kunnen wijzen op zijn aansprakelijkheden en de nodige bescherming kunnen voorstellen.

Program

De raad van bestuur

De regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de raad van bestuur beheersen
• Identificeren van de strategie bij de benoeming van bestuurders.
• Loskoppelen van de taken van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurder (CEO).
• Benoemen van onafhankelijke bestuurders.
• Omgaan met belangenconflicten.

De bevoegdheden van de raad van bestuur optimaliseren
• Kennis van de wettelijke bevoegdheden.
• Doorvoeren van statutenwijziging.
• Delegatie van bevoegdheden.
Praktijkoefening: schrijven van een doeltreffende delegatie van bevoegdheden.

Bespreken van de bevoegdheidsverdeling tussen de raad van bestuur en de verschillende comités
• Concurrerende versus exclusieve bevoegdheden.
• Voorzien van informatie-uitwisseling tussen de bestuursorganen.

Het kader van de principes corporate governance bepalen
•Bepalen van de vergoeding rekening houdend met de markt en de onderneming.
• Kiezen van de vergoedingsmogelijkheden aangepast aan de vennootschap.
• Beheersen van de goede praktijken wat betreft publiciteit en transparantie.
Praktijkoefening: onderhandelen en op schrift stellen van een akkoord over de vergoeding.

Aansprakelijkheid van bestuurders
• Bepalen van de verplichtingen van bestuurders en de invloed van de principes van corporate governance.
• Begrijpen van de risico’s en de oorzaken van de individuele of hoofdelijke aansprakelijkheid.
• Beperken en/of het zich beschermen tegen de bestuurdersaansprakelijkheid.
• Beoordelen van het belang om een managementovereenkomst af te sluiten tussen de bestuurder en de vennootschap.

De raad van bestuur
Ref
7191502
Pricing
860€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?